XXIV Rajd Jurajskiego Hufca Podkrakowskiego Związku Harcerstwa Polskiego

Autor: Małopolski UW 2018-06-12 09:36:04
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w zakończeniu XXIV Rajdu Jurajskiego Hufca Podkrakowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Jednym z głównych punktów uroczystości było przekazanie sztandaru 77 Drużynie Harcerskiej „Biedronka” im. AK z Krzęcina.
Wojewoda pogratulował uczestnikom osiągniętych wyników, a najlepszej drużynie Zlotu wręczył puchar, zaś prezes Związku Sybiraków Aleksandrze Szemioth oraz komendantowi Chorągwi Krakowskiej ZHP im. Tadeusza Kościuszki przekazał okolicznościowy medal upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u