Sprzęt dla strażaków w Mircu

Autor: Świętokrzyski UW 2018-06-16 10:16:07
Sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu. W uroczystości jego przekazania wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju otrzymują nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 100 milionów złotych. Są to m.in. zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego, zestawy hydrauliczne, deski ortopedyczne, defibrylatory.

Środki na zakup urządzeń pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - zreformowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz działa od września 2017 r. i rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zgodnie z programem, o wsparcie mogły ubiegać się gminy i miasta. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafia do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u