Dzień z prawem – sukces edukacyjnych warsztatów dla młodzieży

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-06-17 10:38:25
Niemal 1200 uczniów szkół średnich z całej Polski wzięło udział w zajęciach w ramach edukacyjnego programu „Dzień z prawem”, organizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od października 2017 r. do połowy czerwca 2018 r. co tydzień kolejne grupy młodych ludzi przyjeżdżały do Warszawy na specjalne warsztaty, podczas których zdobywały wiedzę na temat przepisów i praktyki prawnej, poznawały pracę administracji rządowej, mogły też odwiedzić Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Urozmaicone zajęcia - quizy, debaty i symulacje rozpraw sądowych - prowadzili znawcy tematu, sędziowie, prokuratorzy i mediatorzy. W niektórych spotkaniach uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik i funkcjonariusze Służby Więziennej. Grupy uczniów, które korzystały z tego programu, liczyły za każdym razem ok. 40 osób – tak by możliwe było włączenie do edukacyjnych zajęć wszystkich uczestników. Młodzież mogła też zadawać pytania w trakcie każdej z sesji.

Takie spotkania z praktykami i nowoczesna forma przekazywania wiedzy przyczyniają się do zdobywania wiedzy prawnej i znajomości zasad funkcjonowania administracji państwowej oraz wymiaru sprawiedliwości, pomagają także w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą pojawić się w dorosłym życiu. Być może niektórzy z tych uczniów właśnie dzięki spotkaniom ze specjalistami wybiorą w przyszłości jedną z prawniczych profesji.

Wszystkie szkoły, które wzięły udział w warsztatach Ministerstwa Sprawiedliwości, dostały specjalne pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie w program edukacyjny oraz drobne upominki.

Program „Dzień z prawem”, którego popularność okazała się większa, niż oczekiwaliśmy na początku projektu, będzie kontynuowany. Wszyscy uczniowie zainteresowani zajęciami w Ministerstwie, dla których w ciągu ostatnich miesięcy nie wystarczyło miejsca, będą mogli się zgłosić do nas po wakacjach. Zgłoszenia do udziału w warsztatach będzie można składać poprzez internetową aplikację oraz przesłanie pocztą formularza rekrutacyjnego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u