II czytanie Konstytucji dla Nauki. Uczelnie zawodowe i akademickie popierają reformę

Autor: mat prasowe MNiSzW 2018-06-19 19:33:44
Przedwczoraj Krajowa Reprezentacja Doktorantów, kilka dni temu Parlament Studentów RP, a wczoraj przedstawiciele Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejne ważne dla polskiej nauki organizacje podtrzymują wyrażone wcześniej poparcie dla Konstytucji dla Nauki. W sejmie odbyło się II czytanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Reforma Jarosława Gowina coraz bliżej!

Uczelnie zawodowe i Porozumienie Zielonogórskie za reformą – I przed przedłożeniem ustawy wysokiemu sejmowi, i w ostatnich dniach, a nawet w ostatnich godzinach poparcia dla ustawy udzieliły wszystkie reprezentatywne gremia środowiska akademickiego – powiedział na posiedzeniu sejmu wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki.

Wicepremier Gowin zauważył, że ustawę popierają nie tylko konferencje rektorów największych uczelni, ale również rektorzy wyższych szkół zawodowych, którzy podkreślają, że po raz pierwszy uczelnie zawodowe są poważnie, po partnersku traktowane przez rząd. Konstytucję dla Nauki poparło również tzw. Porozumienie Zielonogórskie, skupiające grupę ponad dwudziestu uczelni akademickich średniej wielkości, jak na przykład Uniwersytet Zielonogórski czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Müller: podnosimy rangę uczelni zawodowych Podczas debaty sejmowej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller zauważył, że ustawa dowartościowuje Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: – Po pierwsze uczelnie zawodowe otrzymają osobny strumień finansowania. Po drugie – dedykowaliśmy im również odrębny doskonałościowy strumień finansowania przyznawany za dobre kształcenie studentów. Po trzecie wreszcie – podnosimy ich rangę przez nadanie nowej nazwy. Zamieniamy wyższe szkoły zawodowe, które kojarzą się ze szkołami zawodowymi, na Publiczne Uczelnie Zawodowe.

Dodatkowy strumień finansowania przeznaczony na doskonałość kształcenia będzie realizowany w ramach programu „Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości”. Jego zadaniem będzie podnieść jakość kształcenia zawodowego na poziomie wyższym i wesprzeć lokalne elity, które decydują o kształcie ich najbliższego otoczenia. To konkurs, w którym PWSZ-y osiągające najlepsze wyniki monitoringu karier zawodowych, będą otrzymywały premię finansową. Jej kwota będzie określana w corocznym komunikacie ministra.

Wiceminister Müller podkreślił, że w tym roku dzięki nowemu algorytmowi finansowemu, uwzględniającemu specyfikę uczelni zawodowych, z 35 wszystkich PWSZ-ów większą dotację otrzymało aż 28. – Chcemy, by mogły się prężnie rozwijać, zwłaszcza w mniejszych powiatach, bo właśnie tam uczelnie zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę – dodał Müller.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u