Wysoki poziom turnieju młodzieżowych debat oksfordzkich

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-06-20 23:15:18
Sukcesem edukacyjnym okazał się przeprowadzony wczoraj (19 czerwca) w Ministerstwie Sprawiedliwości pierwszy Turniej młodzieżowych debat oksfordzkich. Konkurencja była bardzo wyrównana, a poziom dyskusji przerósł oczekiwania.

Do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, mającym na celu zwiększenie świadomości prawnej młodych Polaków a przy tym - kształtowanie wysokich standardów dyskursu publicznego, zakwalifikowało się sześć drużyn. Składały się z licealistów reprezentujących swoje szkoły lub młodzieżowe inicjatywy. Drużyny zmierzyły się w turnieju debat, przeprowadzonych według atrakcyjnej i prestiżowej formuły oksfordzkiej. Poprzez losowanie zostały przydzielone do grup eliminacyjnych. Zwycięzcy przeszli do półfinału, a dwie najlepsze drużyny – I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Autorskie Towarzystwo Edukacyjne z Warszawy - stoczyły decydującą walkę w finale. Zwycięstwo, z zasłużoną choć minimalną przewagą, przypadło drużynie Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego.

Zachętą do pojedynku na argumenty były ciekawe tematy dyskusji. Mówcy mieli w drużynie określone zadania, np. zdefiniowania tezy debaty, sprecyzowania punktów sporu, przedstawienia własnej argumentacji, podważenia stanowiska strony przeciwnej.

W poszczególnych pojedynkach drużyny przedstawiały argumenty broniąc lub negując intrygujące tezy, np. „ Adaptowane dziecko winno mieć prawo poznania swoich biologicznych rodziców”, „Wykaz posiadaczy konkretnych adresów IP powinien być jawny i ogólnie dostępny”. Pobudzający młodzież do dyskusji temat finału brzmiał: „ Obowiązek nauki do 18 roku życia jest archaizmem i powinien być zniesiony”.

W jury finałowej debaty zasiedli wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. Zbigniew Cieślak, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Jan Kanthak oraz zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości dr Izabela Bogucka.

Zgodnie z formułą oksfordzką, każdą debatę poprowadzi „marszałek” dbający o poziom polemiki i kulturę słowa. Rolę tę z powodzeniem pełnili sędzia Krzysztof Piaseczny i Marcin Sławecki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zwycięzcy turnieju otrzymali statuetki i atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy - upominki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u