Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-06-21 08:18:36
Minister Sprawiedliwości, realizując obowiązek wynikający z art. 112 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), powołał na czteroletnie kadencje Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego dwóch zastępców.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych z dniem 4 czerwca 2018 r. został Pan sędzia Piotr Schab, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, natomiast Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, z dniem 18 czerwca 2018 r. zostali: Pan sędzia Michał Lasota, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Pan sędzia Przemysław Radzik, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Zgodnie z art. 112 § 4 wyżej powołanej ustawy Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przez utworzenie odrębnej komórki organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u