Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej

Autor: mat prasowe MNiSzW 2018-06-21 08:26:03
20 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej (KPN) w nowym składzie, na którym minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin uroczyście wręczył zebranym powołania.

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Głównym zadaniem Komitetu Polityki Naukowej jest wspieranie ministra w kreowaniu strategicznych rozwiązań dla nauki i szkolnictwa wyższego.

W skład KPN 4 czerwca 2018 r. zostali powołani:

Dr hab. Stanisław Czekalski prof. nadzw. UAM – historia Prodziekan ds. naukowych Wydziału Historii UAM. Zainteresowania badawcze: historia, teoria i metodologia historii sztuki; problematyka znaczenia, analizy i interpretacji obrazu; historia sztuki nowoczesnej; studia nad kulturą wizualną. Stypendium Getty Foundation – Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies, University of Rochester, NY, 1998.

Dr hab. Natalia Garner – socjologia i politologia Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac dotyczących kapitału społecznego i zaufania społecznego. Doktoryzowała się w Nuffield College w Oksfordzie, gdzie następnie prowadziła badania jako Post-doctoral Prize Research Fellow. Dwukrotna laureatka stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (HOMING/POWROTY i Idee dla Polski). W 2009 roku zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1,73 mln euro na projekt badawczy Dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi. Obywatele wobec dóbr publicznych i państwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prof. Janusz Gołaś – chemia Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2000). Kierownik Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Dyrektor International School of Technology w AGH (1995-2005). Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Międzynarodowych w AGH. Jeden z koordynatorów w europejskim programie studiów w ramach węzła wiedzy KIC InnoEnergy (2012-14). Ponad trzy lata pracy w USA (State Univ. of N.Y., Univ. of Illinois, National Science Foundation).

Dr hab. Wiesława Grajkowska, prof. CZD – medycyna Patomorfolog i neuropatolog pracuje w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” oraz w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Konsultant Krajowy ds. neuropatologii.

Prof. Andrzej Jajszczyk – telekomunikacja i sieci informacyjne Pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz dyrektor regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka międzynarodowej organizacji IEEE Communications Society. W latach 2011-2015 tworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor.

Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz – biologia

Pracuje w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz jako zewnętrzny pracownik naukowy w Leibniz IPF w Dreźnie. W latach 2009-2012 była przewodniczącą Komitetu Zarządzania COST Action TD0802 dendrymery w zastosowaniach biomedycznych.

Dr hab. inż Krzysztof Leja prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej – ekonomia Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie ETER II. Ekspert Fundacji Rektorów Polskich i MNiSW

Prof. Jacek Łęski – elektronika

Pracuje w Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Senior Member IEEE. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, rozpoznawaniem obrazów, zbiorami i systemami rozmytymi. Jest twórcą epsilon-nieczułego modelowania rozmytego.

Prof. dr. hab. Jerzy Marcinkowski – matematyka, informatyka Matematyk zajmujący się logiką w informatyce i teorią informatyki. Pracuje w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2008–2011 roku członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2005-2007 prodziekan ds. dydaktyki informatyki na Wydziale Matematyki i Inf. Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. dyr. Instytutu Informatyki UWr. Członek Komitetu Informatyki PAN.

dr hab. Marcin Nowotny- biologia Pracuje w Instytucie Biochemii I Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003-2008 odbył staż podoktorski w National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases w Maryland, USA. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Prof. Jerzy Szwed – fizyka

Fizyk teoretyk zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajmuje się teorią oddziaływań fundamentalnych. W latach 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Informatyki UJ. W latach 2002–2003 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, a w latach 2005-2009 był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Przez sześć lat przebywał w ośrodkach naukowych we Francji, Niemczech i USA. W latach 2009-2010 wiceminister Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Tomasz Żylicz – ekonomia

Założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, były Kierownik Katedry Mikroekonomii, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u