Ponad 340 tys. uczniów w woj. lubelskim rozpoczyna wakacje

Autor: Lubelski UW 2018-06-22 21:14:37
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rok szkolny 2017/2018. Na spotkaniu z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk informowano też o przygotowaniach służb do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wakacje rozpoczęło prawie 5 mln uczniów z ponad 27 tys. różnych szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W samym województwie lubelskim rok szkolny zakończyło ponad 340 tys. uczniów.

- Rok 2017/2018 zapisze się jako pierwszy rok funkcjonowania szkoły już w warunkach reformy oświaty. Reforma ta, była od samego początku zaplanowana jako wyjście naprzeciw zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zapaść demograficzna i zdecydowanie mniejsza liczba uczniów w szkołach. Gratuluję dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, tej ogromnej pracy, którą wykonali od początku roku szkolnego. To jest też pierwszy rok intensywnego wdrażania pewnych koncepcji, które są jedną z myśli przewodnich tej reformy – popularyzowania szkolnictwa zawodowego. Brakuje nam uczniów w szkołach branżowych, ale powoli ten kierunek jest realizowany, również dzięki współpracy z pracodawcami – mówił wojewoda Czarnek.

Najważniejszymi zmianami w edukacji w roku szkolnym 2017/2018 było m.in. wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego m.in. w przedszkolach, klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, dostęp do bezpłatnych podręczników, które otrzymali wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów. Obowiązuje też tzw. dotacja przedszkolna. Samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2017 – 1,289 mld zł, w 2018 – 1,354 mld zł. Dotacja udzielana jest na dzieci w wieku 2,5-5 lat od 1 stycznia 2018 roku na wszystkie JST, a nie jak to było wcześniej wyłącznie gminy. Kwota na jedno dziecko w roku 2018 to 1370 zł.

Co ważne, o 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. To o 17 768 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk zapewniła, że Kuratorium Oświaty wspólnie ze służbami i inspekcjami podejmować będą działania w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie województwa lubelskiego. Nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży czuwać będą m.in. WojewódzkiInspektorat TransportuDrogowego, Państwowa Straż Pożarna, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Komenda Wojewódzka Policji. Dzięki wspólnym działaniom kontrolowane będą m.in. autokary przewożące dzieci i młodzież, obiekty przeznaczone na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole w obiektach wypoczynku przeprowadzane będą pod kątemprzestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących m.in. higieny pomieszczeń w ośrodkach wypoczynku: odpowiedniej liczby miejsc noclegowych, wyposażenia pokoi, miejsc przeznaczonych na świetlicę i jej wyposażenie.

W trakcie wypoczynku podejmowane będą też działania promujące zachowania prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Możliwy będzie również dostęp do informacji dotyczących podróżowania z dziećmi, małego ruchu granicznego, szacunkowego czasu oczekiwania na przekroczenie granicy, odprawy na lotnisku.

Lubelski kurator oświaty zaapelowała też do rodziców o sprawdzenie, czy organizator odpoczynku znajduje się w tzw. bazie wypoczynku. Organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek w bazie wypoczynku, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży (źródło: www.men.gov.pl).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u