Dotacje dla mazowieckich samorządów na infrastrukturę drogową

Autor: Mazowiecki UW 2018-06-29 09:13:24
Trzy powiaty i siedem mazowieckich gmin otrzymało dotację w wysokości 13 598 188 zł w ramach wieloletniego rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowy z przedstawicielami samorządów podpisał Wojewoda Mazowiecki na spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W jego trakcie Wojewoda wręczył też promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych sześciu gminom i jednemu powiatowi na kwotę ponad 11 mln zł.

Widzimy potrzebę ścisłej współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz inwestycji infrastrukturalnych. Na Mazowszu podejmujemy się realizacji największej liczby takich przedsięwzięć. Inwestowanie w infrastrukturę drogową to długofalowe działanie z wieloletnią perspektywą. Cieszę się, że dzisiaj podpisane umowy i środki, które są z nimi związane będą służyć mieszkańcom naszego województwa - powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP, Michał Góras, Szef Gabinetu Politycznego MKiDN, Wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz, Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji MUW, Marek Szymański, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.

Umowy na przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej podpisały 3 powiaty:

sochaczewski (rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Etap II) – dotacja w wysokości: 2 999 215 zł, ciechanowski (rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie) – dotacja w wysokości: 1 593 185 zł, makowski (przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki, odcinek o dł. ponad 3,2 km) – dotacja w wysokości: 1 045 313 zł. Umowy podpisało również 7 gmin:

Jastrzębia (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów) – dotacja w wysokości: 1 281 537 zł,

Halinów (przebudowa ul. Północnej w Halinowie) – dotacja w wysokości 1 202 275 zł,

Ostrów Mazowiecka (rozbudowa dróg gminnych ul. Podstoczysko (nr 261258W) i ul. Witaminowej (nr 261351W) w Ostrowi Mazowieckiej) – dotacja w wysokości: 1 234 803 zł,

Dobre (budowa ul. Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W) – dotacja w wysokości: 1 356 497 zł,

Gózd (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn – ul. Szkolna) – dotacja w wysokości: 341 982 zł,

Mirów (przebudowa drogi gminnej nr 400307W Rogów – Bieszków Górny) – dotacja w wysokości: 1 196 276 zł,

Warka (rozbudowa ul. Niemojewskiej, ul. Wąwóz oraz ul. Solec) – dotacja w wysokości: 1 347 105 zł.

28 grudnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 2018 rok. Dofinansowanie przyznano na realizację 48 zadań. Kwota dotacji rządowej dla tych zadań to blisko 76 mln zł.

Priorytetami programu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardów technicznych, a także parametrów użytkowych dróg oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej.

Ponad 11 mln zł zostanie ponadto przeznaczonych na przebudowę i remont dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W trakcie spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda wręczył promesy sześciu gminom i jednemu powiatowi.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, głównie wywołanych intensywnymi opadami deszczu otrzymały:

powiat garwoliński (remont ciągu komunikacyjnego w m. Stefanów – droga powiatowa nr 1365W

Żelechów – Mroków oraz droga powiatowa nr 1364WAnielów – Stefanów o dł. 250 m) – 990 000 zł,

Gąbin (remont drogi wewnętrznej w m. Nowe Wymyśle o łącznej dł. ponad 1 km) – 210 000 zł,

Sulejówek (remont dróg gminnych: ul. Krasińskiego o dł. 988 m oraz ul. Harcerskiej o dł. 371 m wraz z budową kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Sobieskiego) – 3 200 000 zł,

Górzno (remont drogi gminnej nr 130420W Gąsów – granica gminy Łaskarzew na odcinku o dł. 890 m) – 400 000 zł,

Mordy (przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku o dł. 995 m; przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin – Kolonia na odcinku o dł. 695 m; przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku o łącznej dł. 980 m; przebudowa dróg gminnych nr 360502W oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku o łącznej dł. 980 m) – 2 080 000 zł,

Halinów (przebudowa ul. 1 Maja w miejscowości Okuniew na odcinku o dł. 820 m) – 1 360 000 zł, Halinów (przebudowa przepustu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W na odcinku o dł. 350 m w miejscowości Cisie) – 280 000 zł,

Łochów (przebudowa drogi gminnej Budziska – Łochów na odcinku o łącznej dł. 1,5 km) – 2 490 000 zł.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u