Debata społeczna o bezpieczeństwie publicznym

Autor: Mazowiecki UW 2018-06-30 08:01:15
27 czerwca br. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się ewaluacyjna debata społeczna na temat bezpieczeństwa publicznego w Radomiu i powiecie radomskim. Wzięła w niej udział Monika Wziątek – Kaim, z radomskiej delegatury MUW

Na zaproszenie mł. inspektora Sławomira Reka - Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu w spotkanie uczestniczyło wielu przedstawicieli administracji samorządowej, służb mundurowych, prokuratury oraz innych instytucji publicznych. Nie zabrakło także studentów i mieszkańców Radomia.

W trakcie debaty podsumowano stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Radom oraz powiatu radomskiego. Nadkomisarz Dariusz Szymański - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu omówił przyczyny, skalę oraz rodzaj naruszeń przepisów prawa, do których dochodziło w bieżącym roku oraz w kilku poprzednich latach. Podsumowano działania Policji, które w znacznym stopniu podyktowane były problemami zgłaszanymi przez mieszkańców radomskich dzielnic i powiatu radomskiego. Ponownie omówiono działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ze wskazaniem konkretnych działań interwencyjnych, podejmowanych przez radomskich policjantów.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na szeroki aspekt zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, w tym także na zagrożenia czadem, na utonięcia oraz zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

Monika Wziątek – Kaim przekazała na ręce Nadkomisarza Dariusza Szymańskiego okolicznościowy list gratulacyjny, w którym dyrekcja Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyraziła podziękowanie - skierowane do Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu - za pomoc i zaangażowanie w organizację i przebieg Mazowieckich Dni Zdrowia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u