Umowa na współprowadzenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej podpisana

Autor: Lubuski UW 2018-07-04 08:33:48
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przekazał na ręce wicestarosty międzyrzeckiego Rafała Mikuły, podpisaną przez premiera Piotra Glińskiego, umowę na współprowadzenie Muzeum Międzyrzeckiego.

Uroczyste przekazanie umowy na współprowadzenie Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. O taką decyzję Starostwo ubiegało się od 1999 r. i do tej pory nie udało się tego zrealizować. Wojewoda Władysław Dajczak podkreślił, że bardzo się cieszy jako wojewoda z tego ważnego momentu, na który Starostwo w Międzyrzeczu czekało 20 lat.

– Jest to wielkie, ważne wydarzenie. Jest to też docenienie ogromnego znaczenia Muzeum Międzyrzeckiego, które jest jednym z najstarszych muzeów na ziemiach zachodnich dla dziedzictwa narodowego. To wszystko wpłynęło na fakt podjęcia przez Pana Premiera Glińskiego decyzji o współprowadzeniu Muzeum – powiedział wojewoda, kierując również swoje podziękowania do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej, za ogromne wsparcie i zaangażowanie w tę sprawę.

Wojewoda Lubuski zaznaczył, że odkąd został wojewodą kilkukrotnie spotykał się ze starostami międzyrzeckimi i rozmawiali na temat możliwości wspólnego prowadzenie Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiat Międzyrzecki. Wynikiem tych rozmów był wniosek, skierowany przez starostę do wojewody. W tym roku ministerstwo przeznaczy na współprowadzenie muzeum pół miliona zł, a od przyszłego roku 1 milion zł przez 10 lat. Jest to radosna informacja dla naszego województwa.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że ta decyzja ma ważny wymiar w dwóch płaszczyznach. Symbolicznej, ponieważ podnosi rangę jednej z najstarszych placówek muzealnych w zachodniej Polsce, po drugie w wymiarze materialnym, a więc dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pozwoli lepiej zabezpieczyć potrzeby i zagwarantuje rozwój tej placówki.

– Polityka prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wobec instytucji kultury, która ma wymiar decyzji podejmowanych przez Premiera Glińskiego w ramach dbania o zrównoważony rozwój, jest troską państwa i naszego rządu o rozwój instytucji kultury, które mają zasięg nie tylko lokalny, ale są kluczowe dla całego regionu. Bardzo się cieszę, że będzie to nasza wspólna placówka – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

W ramach umowy w 2018 roku minister kultury przekaże muzeum dotację w wysokości nie niższej niż 500 tys. zł, a powiat nie mniej niż 300 tys. zł. Od 1 stycznia 2019 roku minister będzie przekazywał muzeum nie mniej niż 1 mln zł, a powiat - nie mniej niż 300 tys. zł. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego - jedyny królewski zamek piastowski w województwie lubuskim

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w województwie lubuskim. Kompleks muzealny to park o powierzchni 6 hektarów rozlokowany jest w widłach dwóch rzek, Obry i Paklicy. Zwiedzający mogą podziwiać bryłę zamku królewskiego z czasów Kazimierza Wielkiego. Na uwagę zasługuje również największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych z XVII i XVIII w.

Na kompleks muzealno-parkowy składają się:

zamek z XIV wieku - jedyny królewski zamek piastowski na terenie województwa lubuskiego siedziba dawnego starostwa - budynek ten pochodzi z początków XVIII w. obecnie mieści się w nim ekspozycja muzealna, w jego sąsiedztwie znajdują się dwa niewielkie ogrody w stylu francuskim oficyna dworska z I połowy XVIII w. dom bramny - budynek odtworzony wzorowany na pierwotnym z XVIII w. budynek Karczmy Dworskiej z połowy XVIII w.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u