Wojewoda łódzki podpisał porozumienie z Nadwiślańskim oddziałem Straży Granicznej

Autor: Łódzki UW 2018-07-06 22:33:57
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau podpisał porozumienie z Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Andrzejem Rytwińskim, na mocy art. 2 ustawy o straży granicznej, w ramach którego między innymi organy administracji publicznej są obowiązane współdziałać z organami Straży Granicznej.

Komendant płk Andrzej Rytwiński przekazał podpisane porozumienie płk Monice Szczygieł – Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Łodzi, która będzie działać bezpośrednio w miejscach wskazanych w porozumieniu.

Podpisane porozumienie Wojewody Łódzkiego z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, umożliwia Placówce Straży Granicznej w Łodzi swobodne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, w celu weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemców w związku z prowadzonymi przez Wojewodę postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także wykonywania czynności wobec cudzoziemców bezpośrednio zatrzymanych w siedzibie organu lub wobec, których zachodzi będą przesłanki do wyjaśnienia ich statusu pobytowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu wziął udział: Dyrektor Generalny ŁUW w Łodzi Mirosław Suski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u