"Parlament trwał, gdy trwała Rzeczpospolita"

Autor: sejm.pl 2018-07-09 09:20:50
Uroczystości upamiętniające 550-lecie Parlamentaryzmu RP w Kole

Spotkaliśmy się, by uczcić wielkie tradycje sejmowe i przypomnieć jego długie dzieje, a zarazem by podkreślić ogromną rolę w historii polskiego parlamentaryzmu. Właśnie tutaj, od zarania polskiej państwowości, odbywały się wiece starszyzny, a później rycerstwa - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas niedzielnych uroczystości w Kole.

W tym wielkopolskim mieście 550 lat temu odbył się sejmik generalny, który był preludium do pierwszego dwuizbowego posiedzenia dwuizbowego Sejmu walnego w Piotrkowie 9 października 1468 r. - Parlamentaryzm ukształtowany w drugiej połowie XV wieku i zmieniany pod wpływem różnych nurtów i wzorów aż po dzień dzisiejszy stał się trwałym elementem ustrojowym naszej polskiej państwowości. I zawsze parlament trwał, gdy istniała Rzeczpospolita - podkreślił Marszałek Sejmu.

W uroczystej Mszy św., pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, wzięli udział m.in. szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych oraz kilkuset wiernych. Uroczystości uświetnił występ chóru „Puellae Orantes”, który wykonał m.in. utwór „Magnificat”. Msza odbyła się w kościele bernardyńskim pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Po niej nastąpiło odsłonięcie specjalnej, okolicznościowej tablicy upamiętniającej wydarzenia sprzed ponad pół tysiąca lat. Marszałek Sejmu mówiąc o jubileuszu podkreślił, że to wydarzenie podkreśla nasze tradycje parlamentarne, które należą do najdłuższych w Europie. - Sejm jest organem, który na zawsze jednoczył Rzeczpospolitą na przestrzeni wieków, a także wpływał na kształtowanie naszej świadomości politycznej i obywatelskiej - powiedział Marek Kuchciński.

Z kolei biskup Mering podkreślił znaczenie katolickiej nauki społecznej, która uczy nas co znaczy prawdziwa wolność i służba narodowi polskiemu. - Dziękujemy za piękną historię, która łączy się z parlamentaryzmem Rzeczypospolitej. Proszę o przyjęcie zapewnienia, że prace parlamentu cieszą się ze strony Kościoła ciągłym zainteresowaniem, ciągłym wsparciem, ciągłą modlitwą - wtedy zwłaszcza kiedy wydaje się, że nadchodzą dni chmurne i burzliwe - powiedział, zwracając się do Marszałka Sejmu, biskup Mering.

Koło, od XV do XVII wieku było miejscem wielkopolskich sejmików generalnych poprzedzających sejmy walne. Według przekazów Jana Długosza 1 lipca 1468 roku król Kazimierz Jagiellończyk przybył do miasta, by 13 lipca obradować z rycerzami wielkopolskimi nad zebraniem funduszy dla wojska po zwycięsko zakończonej wojnie z zakonem krzyżackim.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u