Wojewoda uhonorował działacza Solidarności za walkę z komuną

Autor: Lubelski UW 2018-07-20 08:32:21
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski działaczowi Solidarności Wiesławowi Strukowi.

Na uroczystości obecni byli: dyrektor generalny LUW Agata Grula, członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Lublinie na czele z Krzysztofem Choiną, przewodniczącym Rady oraz zastępcą przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego.

Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy order nadany został za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za zasługi wniesione przez Wiesława Struka, który przed 38. laty sprzeciwił się reżimowi komunistycznemu, pogarszającym się warunkom życia i pracy oraz brakowi poszanowania praw człowieka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u