70. rocznica tragedii łódzkich harcerek na jeziorze Gardno

Autor: Łódzki UW 2018-07-22 09:18:19
Siedemdziesiąt lat temu na jeziorze Gardno doszło do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń jakie zapisało się na kartach historii łódzkiego harcerstwa. Druhny z 15. Łódzkiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. „Zośki” nazywanej również „Małą Piętnastką”, miały po raz pierwszy w swoim życiu zobaczyć Bałtyk. Prawie czterdzieści dziewczynek płynęło łodziami z obozowiska w Gardnie Wielkiej do Rowów. Niestety w połowie rejsu przeładowane łodzie zatonęły. Śmierć poniosło dwadzieścia jeden druhen i cztery kobiety, w tym organizatorka obozu Eugenia Leszewska.

Pamięć o tej tragedii jest wciąż żywa. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau, w grudniu 2017 roku nadał imię „Małej Piętnastki” jednej z ulic w Łodzi. Dzięki staraniom licznych darczyńców, Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem oraz Chorągwi Łódzkiej ZHP im. hm. Aleksandra Kamińskiego, w tym roku dokonano renowacji zbiorowej mogiły harcerek na Starym Cmentarzu w Łodzi.

Podniosłym momentem podczas tegorocznych obchodów 70-rocznicy tragedii na jeziorze Gardno było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy kwaterze „Małej Piętnastki” na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, która upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1948 roku.

List wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka skierowany do uczestników obchodów odczytał zastępca dyrektora Biura Wojewody ŁUW Kamil Wojtysiak. Czytamy w nim między innymi: „Spotykamy się w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń jakie rozegrały się na jeziorze Gardno 18 lipca 1948 roku. Szczególny ból i smutek wywołuje myśl, że młode harcerki przeżyły koszmar II wojny światowej. Wzrastały w wolnej od wojen ojczyźnie, całym sercem chciały czerpać z życia to, co piękne, dobre i mądre. Pełniły służbę w jednej z najlepszych łódzkich drużyn harcerskich (…). W dzieciach i młodzieży winniśmy upatrywać jasnej i świetlanej przyszłości naszego kraju. Jesteśmy winni tym młodym harcerkom dozgonną pamięć. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dawać świadectwo ich krótkiego, ale intensywnego już życia, nauki szkolnej, służby w harcerstwie i podążania za swoimi marzeniami, zainteresowaniami i pasjami. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, by dwadzieścia jeden harcerek „Małej Piętnastki” znalazło swoje miejsce w naszych sercach”.

- W tym roku mija 70 lat od tych tragicznych wydarzeń. Wielu ludzi dobrej woli, by przywołać pamięć o zmarłych i zadbać o miejsce ich zbiorowego pochówku połączyło swoje siły. Wśród nich nasi harcerze, seniorzy i liczni darczyńcy. Dziś stojąc przy odnowionych płytach nagrobnych „małej Piętnastki” z tablicą epitafijną w tle, życzymy sobie wzajemnie, aby nasz braterski krąg już nigdy nie musiał się jednoczyć wobec tak tragicznej historii – zaznaczyła komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP Natalia Patorska – Grzelewska.

Prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi Cezary Pawlak powiedział: Ta dzisiejsza uroczystość, ta tablica pamiątkowa oraz odnowiona, poddana pracom pielęgnacyjnym kwatera – to zasługa harcerzy. Dziękuję wszystkim i cieszę się, że na szlaku odwiedzin Starego Cmentarza kwatera będzie się wyróżniać tablicą inskrypcyjną przypominającą o tym historycznym wydarzeniu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u