Gostynin z rządowym dofinansowaniem na lokalną infrastrukturę drogową

Autor: Mazowiecki UW 2018-08-10 09:11:57
Gmina Miasta Gostynina otrzymała ponad 700 tys. zł dofinansowania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Umowę dotyczącą przekazania środków z budżetu państwa podpisali: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina Halina Fijałkowska i Skarbnik Miasta Gostynina Bożena Sokołowska. W spotkaniu uczestniczyli również: Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji oraz Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku.

Zadanie, które w 80% zostanie dofinansowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” dotyczy przebudowy ul. Nowej wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a także przebudowy niezbędnej infrastruktury.

W czerwcu br. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ww. Programu, wskazując 34 inwestycje jako zadania podstawowe, które uzyskają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 47,8 mln zł. Łączny koszt realizacji tych zadań wyniesie natomiast ponad 79,8 mln zł.

W ramach środków pochodzących z dofinansowania w województwie mazowieckim zostanie wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych ponad 51,52 km dróg gminnych i prawie 22,28 km dróg powiatowych. W ramach dofinansowanych zadań powstanie ponadto niespełna 23,2 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u