PODPISANIE UMÓW Z BENEFICJENTAMI

Autor: Podkarpacki UW 2018-08-13 08:53:09
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła w uroczystym podpisaniu umów z beneficjentami Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

Program powstał w wyniku współpracy Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszami wojewódzkimi.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń i katastrof m.in. zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych. Służby, które na co dzień ratują życie i mienie mieszkańców, otrzymają nowe wyposażenie, którym będą m.in. nowoczesne pojazdy ratownicze-gaśnicze.

Jest to pierwszy program, który w sposób kompleksowy obejmuje kwestie związane z finansową pomocą dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb (WOPR, TOPR, GOPR) przy zakupie sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonych przez nich akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof naturalnych i awarii.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u