Rodzina z Iranu nielegalnie w Polsce

Autor: mat prasowe MSWiA 2018-08-23 07:14:37
Funkcjonariusze z Placówki SG w Łodzi zatrzymali trzyosobową rodzinę obywateli Iranu. Cudzoziemcy posługiwali się podrobionymi portugalskimi dowodami osobistymi.
Oświadczyli, że dokumenty wraz z biletami lotniczymi zakupili podczas pobytu w Grecji od nieznanej im osoby za 6 tys. euro. Wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu oraz przedstawiono im zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem. Wszyscy otrzymali wyrok dwóch miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres dwóch lat próby. Komendant Placówki SG w Łodzi wystąpił z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u