XXVII ROL-SZANSA 2018

Autor: Łódzki UW 2018-08-28 09:34:22
W oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się już po raz dwudziesty siódmy coroczna Promocyjna Handlowa Wystawa Rolnicza skupiająca wystawców, firmy i instytucje działające w obszarze rolnictwa, a także rolników, mieszkańców wsi i miast. W wydarzeniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

W liście premiera Mateusza Morawieckiego skierowanym do uczestników wystawy napisano między innymi: „Bez wątpienia Polska, przepiękna wieloletnia polska tradycja dożynek jest ważna nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność rolniczą, ale dla wszystkich Polaków. Bez żywności, bez symbolicznego chleba nie byłaby możliwa żadna ludzka aktywność”.

Poseł na Sejm RP Robert Telus powiedział: - Cieszę się, że takie wystawy są organizowane nie tylko w większych miastach, np. w Poznaniu, ale również na ziemi piotrkowskiej. To wyjście do rolnika w teren, dzięki któremu może on obejrzeć różnorodne maszyny, zapoznać się z nowoczesnymi technologiami.

- Wystawa Rol-Szansa to ogromny wysiłek i wielka zasługa Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , ośrodka który istnieje od 60 lat. Te wiele lat działalności zaowocowały czymś niebywałym. Nie ważne czy ktoś jest rolnikiem czy producentem maszyn rolniczych, ogrodnikiem czy pszczelarzem, czy działa na podkarpaciu czy na wybrzeżu - to jedną rzecz już wie - w końcu sierpnia wszystkie drogi prowadza do Piotrkowa Trybunalskiego w którym odbędzie się pełna troski obywatelska debata rolników, producentów i konsumentów, o tym wszystkim co rodzi polska ziemia – podkreślił wojewoda łódzki Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu.

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Sarwa zaznaczył: - Ta prestiżowa wystawa odbywa się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Ardanowskiego, wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau oraz marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Swoje ekspozycje przedstawią między innymi najważniejsze w kraju firmy z sektora rolniczego i ogrodniczego. Jestem pewien, że oferta handlowa będzie atrakcyjna dla wszystkich. Tegoroczna wystawa przypada w czasie szczególnym. Trzeba tutaj podkreślić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przygotowano specjalne tematyczne warsztaty historyczne. Ten sierpniowy weekend to także spotkanie z tradycją i kulturą naszego regionu, którą szanujemy i przypominamy.

- Myślę, że jest to czas i miejsce gdzie spotykamy się po żniwach już po raz dwudziesty siódmy i możemy podsumować rok gospodarczy 2017 - 2018. Rok bardzo trudny dla polskiego rolnictwa, gdyż klęska suszy, która dotknęła większość naszego kraju spowodowała olbrzymie straty w produkcji i straty finansowe dla rolników – powiedział dyrektor łódzkiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Janusz Ciesielski.

W trakcie wystawy odbyło się również wręczenie nagród w dwudziestej piątej edycji konkursu „Agroliga”, którego celem było wyłonienie liderów agrobiznesu w kategoriach: rolnik oraz popularyzacja osiągnięć najlepszych gospodarzy i najlepszych firm działających w branży rolniczej. Tytuł Mistrza i puchar wojewody łódzkiego otrzymała firma Klimeko z powiatu zduńskowolskiego, która od 20 lat zajmuje się tradycyjnym przetwórstwem mleka. Wyrabiane przez firmę produkty nie posiadają żadnych sztucznych dodatków i są przygotowywane w jak najbardziej naturalny sposób. Najbardziej popularnym produktem, z którego słynie Klimeko jest jedyny na rynku jogurt nie podlegający procesowi homogenizacji.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW Bogumiła Kapusta, kierownik oddziału rolnictwa i środowiska ŁUW Marcin Kaczmarek, wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, dyrektor łódzkiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Grzegorz Franczak, dyrektor łódzkiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Janusz Ciesielski, zastępcy dyrektora łódzkiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Grażyna Czyżak i Jeremiusz Kulisiewicz, kierownik piotrkowskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Andrzej Cegła, prezes zarządu Radia Łódź Dariusz Szewczyk.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u