Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje!

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-09-07 08:49:11
Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że materiał prasowy, wyemitowany w programie telewizji TVN 24 "Czarno na białym" i opublikowany 4 września 2018 r. na portalu tvn24.pl pod tytułem: "Przeniesienie na papierze, pieniądze całkiem realne. Kasta sędziów ministerialnych", zawiera manipulacje i nieprawdziwe informacje.

Nieprawdą jest, że Pan sędzia Jerzy Daniluk został powołany na funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie na polecenie Łukasza Piebiaka - podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 23 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych o powołanie wiceprezesa wnioskuje wyłącznie prezes sądu. Minister nie wyznacza kandydatów, tylko prezes właściwego sądu.

Nieprawdą jest, że przeniesienie Pana sędziego Jerzego Daniluka z Sądu Okręgowego w Lublinie do Sądu Okręgowego w Siedlcach jest "fikcyjne" i że przyznanie sędziemu dodatku mieszkaniowego "może prowadzić do wyłudzenia". Pan sędzia wnioskował o służbowe przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania od dawna, zaś przyznanie mu zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatku mieszkaniowego jest decyzją, która przyniosła oszczędność dla budżetu państwa, bowiem dodatek ten jest niższy od przysługujących sędziemu z mocy prawa zwrotów kosztów dojazdów do pracy.

Zawarte w materiale insynuacje, że przyznanie dodatku mieszkaniowego może być "przestępstwem wyłudzenia z artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu karnego (...) z udziałem Ministerstwa", są nieprawdziwe, naruszają dobre imię sędziego, a także mają na celu podważenie zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u