Dariusz Przywieczerski skazany w aferze FOZZ wydany Polsce

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-09-08 20:50:06
Sukcesem zakończyły się wieloletnie starania Ministerstwa Sprawiedliwości o ekstradycję Dariusza Przywieczerskiego ze Stanów Zjednoczonych. Były prezes Universalu, od ponad 12 lat poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości, w sobotę 8 września 2018 roku przyleciał do Warszawy z Chicago samolotem, konwojowany przez polskich policjantów, i został przetransportowany do aresztu. Tam poczeka na ostateczną decyzję, w którym zakładzie karnym odbędzie zasądzoną karę.

- Pan Dariusz Przywieczerski mówił o sobie, że jest Napoleonem polskiego biznesu. Dziś ma więc swoje Waterloo – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

- Przywieczerski został skazany jako jeden z odpowiedzialnych za gigantyczną aferę związaną z FOZZ. To była afera, którą nazywa się matką polskich afer, która doprowadziła do wyprowadzenia gigantycznych pieniędzy na szkodę polskiego Skarbu Państwa – podkreślił Minister Sprawiedliwości i dodał, że ta ekstradycja to symbol, który pokazuje, że państwo polskie jest wreszcie skuteczne i do końca ściga przestępców, którzy uderzają w nasze interesy.

Dariusz Przywieczerski po ucieczce z Polski mieszkał w USA. W październiku 2017 r. został zatrzymany na Florydzie w związku z wnioskiem o ekstradycję, z którym wystąpiła strona polska, i od tego czasu przebywał w areszcie. Po przeprowadzeniu postępowania ekstradycyjnego przed sądami amerykańskimi Sekretarz Stanu USA w sierpniu 2018 r. wyraził ostateczną zgodę na ekstradycję Dariusza Przywieczerskiego do Polski.

Dariusz Przywieczerski został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa dotyczące przywłaszczenia pieniędzy w kwocie łącznie ponad 1,5 mln dolarów amerykańskich na szkodę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawy Dariusza Przywieczerskiego:

1. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 marca 2005 r. (sygn. akt VIII K 37/98), zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 stycznia 2006 r. (sygn. akt II Aka 229/05) w zakresie czynu z pkt. VI.1 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 czerwca 2009 r. (sygn. akt II Aka 98/09) w zakresie czynu z pkt. V1.2, Dariusz Przywieczerski został skazany za dwa przestępstwa dotyczące przywłaszczenia mienia znacznej wartości: - za czyn z pkt. VI.1 (przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 503 tys. USD na szkodę FOZZ) na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny, - za czyn z pkt. VI.2 (przywłaszczenie pieniędzy w kwocie ponad 1 mln USD na szkodę FOZZ) na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny. Wyrok ten stał się prawomocny w zakresie czynu z pkt. VI. 1 25 stycznia 2006 roku, zaś w zakresie czynu z pkt. VI.2 1 czerwca 2009 roku.

2. 13 czerwca 2006 r. wpłynął do Ministerstwa Sprawiedliwości przekazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o ekstradycję z USA do Polski Dariusza Przywieczerskiego w celu wykonania kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego wyrokiem tego sądu 29 marca 2005 r. (sygn. akt VIII K 37 / 98) za czyn z pkt. VI.1 (przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 503 tys. USD na szkodę FOZZ). Wniosek ten dotyczył wykonania tylko jednej kary pozbawienia wolności orzeczonej wskazanym wyrokiem, gdyż wyrok w części dotyczącej drugiej z kar nie był wówczas prawomocny. Podstawą do skierowania wniosku o ekstradycję była Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z 10 lipca 1996 r.

Wniosek ten został przekazany drogą dyplomatyczną do Departamentu Stanu USA w lipcu 2006 roku. W latach 2007–2010 był on wielokrotnie uzupełniany na żądanie władz amerykańskich, które pomimo przekazania im bardzo szczegółowych informacji wnosiły o udzielenie dodatkowych wyjaśnień na temat stanu prawnego i ustaleń faktycznych sprawy.

3. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok łączny 16 marca 2010 r. (sygn. akt VIII K 75/10), którym połączył kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone względem Dariusza Przywieczerskiego w pkt. VI.1. i V1.2. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 marca 2005 r. (sygn. akt VIII K 37/98) i wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, ustalając wymiar każdej stawki na 100 złotych.

Wyrok ten stał się prawomocny 29 września 2010 r. po jego utrzymaniu w mocy przez Sąd Apelacyjny.

4. 10 lutego 2012 r. wpłynął do Ministerstwa Sprawiedliwości przekazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o ekstradycję z USA do Polski Dariusza Przywieczerskiego w celu wykonania kary łącznej 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego wyrokiem łącznym z 16 marca 2010 r. (sygn. akt VIII K 75/10) za oba przestępstwa dotyczące przywłaszczenia mienia znacznej wartości na szkodę FOZZ (w kwocie łącznie ponad 1,5 mln USD).

Podstawą do skierowania wniosku o ekstradycję była Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z 10 lipca 1996 r.

Wniosek ten został przekazany drogą dyplomatyczną do Departamentu Stanu USA w kwietniu 2012 r., zastępując wniosek skierowany do władz amerykańskich w 2006 roku.

5. Wniosek ten był w latach 2013–2015 kilkakrotnie uzupełniany na żądanie władz amerykańskich, które zwracały się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień na temat stanu prawnego i ustaleń faktycznych sprawy.

Sprawa była również regularnie omawiana podczas polsko-amerykańskich konsultacji ekspertów w sprawach karnych, podczas których przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości wskazywali na wagę sprawy i potrzebę jak najszybszego rozpoznania wniosku o ekstradycję przez stronę amerykańską.

6. W czerwcu 2016 roku Departament Sprawiedliwości USA przekazał informację, że wniosek Sądu Okręgowego w Warszawie o ekstradycję Dariusza Przywieczerskiego został skierowany do Biura Prokuratora Federalnego dla Środkowego Okręgu Florydy w Tampie celem wszczęcia postępowania o ekstradycję.

Następnie w lutym 2017 roku Departament Sprawiedliwości poinformował, że ścigany może zostać w najbliższym czasie aresztowany w związku ze skierowanym wnioskiem o ekstradycję.

7. W maju 2018 roku Departament Sprawiedliwości USA poinformował, iż Dariusz Przywieczerski został aresztowany na Florydzie 31 października 2017 roku dla potrzeb postępowania o jego ekstradycję do Polski, a Sąd Okręgowy dla Środkowego Okręgu Florydy w Tampie 13 lutego 2018 roku zatwierdził jego wydanie władzom polskim.

Ścigany złożył odwołanie od decyzji sądu w przedmiocie wydania, które podlegało rozpoznaniu przez sąd apelacyjny.

8. W lipcu 2018 roku Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że po zakończeniu postępowania przed sądami amerykańskimi orzeczenie w sprawie ekstradycji otrzyma Sekretarz Stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję o ekstradycji.

Następnie do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła nota Departamentu Stanu USA z 24 sierpnia 2018 r. informująca o wyrażeniu przez Sekretarza Stanu USA w dniu 21 sierpnia 2018 r. ostatecznej zgody na ekstradycję Dariusza Przywieczerskiego do Polski. Po uzyskaniu tej noty Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania - we współpracy z Komendą Główną Policji – w celu jak najszybszego przewiezienia ściganego do Polski.

Dariusz Przywieczerski został przewieziony przez funkcjonariuszy amerykańskich z Tampy na Florydzie do Chicago, przekazany polskim funkcjonariuszom na lotnisku Chicago O’Hare 7 września 2018 r., a następnie samolotem przyleciał 8 września 2018 r. do Polski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u