Poprawiamy standardy i bezpieczeństwo na drogach

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2018-09-10 08:29:06
4 września 2018, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podpisanie kolejnej umowy między GDDKiA i wykonawcą na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi – Dąbrowy. Wojewodę warmińsko-mazurskiego reprezentował dyrektor generalny W-M UW Paweł Żukowski. Obecna była poseł Iwona Arent, a także szczycieński radny Henryk Żuchowski.

Przemawiając w imieniu wojewody dyrektor Żukowski wyraził zadowolenie, iż poprzez Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych skraca się dystans cywilizacyjny na Warmii i Mazurach. „Sprawne działania Pana ministra Jerzego Szmita mają swoją kontynuację” – podkreślił.

Z kolei poseł Iwona Arent poinformowała, że to nie koniec rządowych inwestycji na rzecz poprawy infrastruktury komunikacyjnej w regionie. „Posłowie Prawa i Sprawiedliwości robią wiele, aby przyciągnąć jak najwięcej środków, dzięki którym poprawiają się standardy naszych dróg oraz bezpieczeństwo ich użytkowników.”

Umowę ze strony olsztyńskiego oddziału GDDKiA podpisali: Mirosław Nicewicz – dyrektor Oddziału i jego zastępca Jarosław Kaczor, a ze strony Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. Jarosław Nowak – prezes zarządu.

Podpisana umowa dotyczy projektu i rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 53 o długości 6,1 km od msc. Rozogi do msc. Dąbrowy. Wartości zadania to 26,8 mln zł. Planowany czas realizacji to 15 miesięcy. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi, dostosowana do obciążenia 115kN/oś. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 8 m w Rozogach, na pozostałym odcinku do 7 m. Przewidziana jest korekta łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostaną skrzyżowania, chodniki, zjazdy i odwodnienie drogi. Powstaną zatoki autobusowe. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zostanie wybudowany również kanał technologiczny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u