Spotkania naukowców na PB. Wspólny mianownik to matematyka

Autor: mat prasowe PB 2018-09-21 07:12:17
Politechnika Białostocka jest gospodarzem dwóch międzynarodowych spotkań naukowców, których prace badawcze opierają się o różnorodne działy matematyki. Naszą uczelnię odwiedzili przedstawiciele Akcji COST z 14 krajów europejskich oraz uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tematyce rachunku niecałkowitego rzędu i jego zastosowań.

Wczoraj, 19 września, na Politechnice Białostockiej spotkali się członkowie akcji oznaczonej w programie COST jako CA 15225 "Fractional-order systems - analysis, synthesis and their importance for future design". Pod akronimem COST kryje się Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology) - instytucja europejska wspierana przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące). Jej najważniejszym zadaniem jest umożliwienie naukowcom wspólnego rozwijania swoich pomysłów we wszystkich możliwych dziedzinach nauki i technologii. Ponad 20-osobowa grupa badaczy skupiona w Akcji 15225 reprezentuje 14 krajów. Wspólnie rozmawiają o tym, jak teoria fraktali może być wykorzystywana w innych dziedzinach nauki oraz przemyśle. Takie spotkania odbywają się co roku w innym kraju członkowskim akcji. Za każdym razem część teoretyczną uzupełniają spotkania warsztatowe w podgrupach tematycznych. Więcej o działaniach Akcji 15225 na stronie: http://fractional-systems.eu/

Dzisiaj (20 września) członkowie Akcji COST dołączyli do obrad międzynarodowej konferencji RRNR2018 - International Conference On Non-Integer Order Calculus And Its Applications. Historia tej konferencji sięga 2009 roku, kiedy to na Politechnice Łódzkiej odbyło się ogólnopolskie seminarium "Rachunek Różniczkowy Niecałkowitego Rzędu i jego Zastosowania" (RRNR). Organizowane cyklicznie seminarium rozszerzyło swoją formułę i od dwóch lat funkcjonuje jako konferencja międzynarodowa - forum wymiany wiedzy i najnowszych wyników badań dotyczących podstaw matematycznych układów niecałkowitego rzędu i ich zastosowań.

Z uwagi na szerokie zastosowania, rachunkami niecałkowitego rzędu zajmują się obecnie głównie inżynierowie. Okazuje się, że rachunki niecałkowitego rzędu mierzą procesy, które charakteryzują się pamięcią. Mowa tu o zjawisku dead matter has memory - martwa materia ma pamięć. Wyraża ono teorię, że materia nie zapomina swoich przeszłych stanów - jej dynamika nigdy nie osiąga zera, ponieważ obecna jest w niej pamięć z przeszłości. Tę przeszłość można zmierzyć zarówno od zarania dziejów, czyli minus nieskończoności, jak i od dowolnego punktu ustalonego w czasie - wyjaśnia Prodziekan do spraw Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki dr hab. Dorota Mozyrska.

Organizatorem dziesiątej już edycji konferencji RRNR2018 jest Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydział Informatyki oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Organizatorzy szacują, że w obradach udział weźmie 68 naukowców z 11 krajów.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji RRNR2018 jest profesor Tadeusz Kaczorek, jeden z powszechnie uznanych twórców teorii sterowania w Polsce. Obrady mają charakter otwarty. Językiem konferencji jest język angielski. Wygłoszonych zostanie ponad 50 referatów oraz przedstawionych 10 posterów. Program dwudniowego spotkania (20-21 września) znajduje się na stronie: http://rrnr2018.pb.edu.pl/program/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u