Światowe Forum Edukacji Polonijnej

Autor: mat prasowe MEN 2018-09-26 08:07:49
W piątek, 21 września br. minister Anna Zalewska wzięła udział w Światowym Forum Edukacji Polonijnej, który był częścią trwającego w Warszawie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Podczas obrad Forum w Ośrodku Rozwoju Edukacji, szefowa MEN poinformowała, że ukończone zostały prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych, a dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „polska szkoła”.

Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. To właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie.

Uczestnicy Forum dyskutowali miedzy innymi nad rolą oświaty polonijnej i polskiej za granicą, jej rolą w podtrzymywaniu polskości oraz budowie dobrego imienia naszego kraju. Rozmowy dotyczyły też wsparciu jakie powinna otrzymywać oświata poza granicami naszego kraju oraz nauczyciele polonijni.

W ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej dokonano także wręczenia nagród w konkursie Nauczyciel Polonijny 2018.

Z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Senator Janiny Sagatowskiej oraz Tomasz Różniak członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” nagrody otrzymała Jolanta Szybka (Francja) z sekcji polskiej w Strasburgu, Renata Maciejczak (Irlandia) z Polskiej Szkoły w Galway oraz Sylwia Woźniak (Włochy) –ze Szkoły Polskiej w Rzymie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u