Odznaczeni w Koszalinie

Autor: Zachodniopomorski UW 2018-09-30 10:30:24
Za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Adam Nowak, a za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Anna Wernerowicz.

Za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Weronika Pietrasińska.

Za zasługi na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Piotr Kawa.

Za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych i niepodległościowych Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Mirosława Turczyn i Anatol Gonczarewicz.

Za zasługi w działalności na rzecz transportu Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Roman Stencel.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Bronisława Chmielewska, Małgorzata Ciućka, Krzysztof Kaszuba, Barbara Kolasińska, Władysław Lachiewicz, Ryszard Pawlonka, Andrzej Żubert

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń dla osób deportowanych i więzionych w łagrach, obozach i miejscach zsyłek Krzyżem Zesłańców Sybiru odznaczony został Eugeniusz Osipowicz.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalem „Pro Patria”: Halinę Kozieł, Jerzego Kurowskiego, Zdzisława Lacha.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u