Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęty

Autor: mat prasowe UG 2018-10-02 08:53:00
Nowy rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła ponad 10 tysięcy studentów. W dniu inauguracji Uniwersytet Gdański otrzymał od Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 825 000 złotych. Wystąpienia odbywały się pod znakiem wdrażanej w tym roku reformy szkolnictwa wyższego i nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 1 października 2018. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała w swoim wystąpieniu przypomniał sukcesy naukowców i studentów w minionym roku, podziękował całej społeczności akademickiej UG za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni i jednocześnie zapowiedział: „Kolejne lata rozwoju Uniwersytetu cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Kształcenie obejmie szerszy wachlarz kierunków wzbogaconych o nowe wartościowe treści programowe przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania. Badania naukowe będą realizowane zaawansowanymi metodami i obejmą nowe obszary tematyczne odpowiadające potrzebom współczesnego świata, kraju i regionu. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań z partnerami zagranicznymi i krajowymi”. Zwracając się do licznie zgromadzonych na inauguracji studentów pierwszego roku, podkreślił: „Chciałbym, aby Uniwersytet od dzisiaj stał się dla Was drugim domem. Studia to wysiłek zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i stopniowego realizowania marzeń, ale też czas na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań i przyjaźni”.

W imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, list gratulacyjny przeczytał Karol Rabenda, doradca społeczny wicepremiera. Wiceprezes Rady Ministrów, przypominając założenia reformy szkolnictwa wyższego, zaznaczył: „(…) cały nasz wspólny wysiłek związany z wdrażaniem reformy ma kapitalne znaczenie dla przyszłości Polski. Bez wykorzystania możliwości, które niesie Konstytucja dla Nauki – nie zatrzymamy drenażu mózgów; nie zahamujemy odpływu młodych talentów za granicę. Bez polskich badań, odkryć i patentów przegramy globalny wyścig (…)”. W dniu inauguracji na ręce JM Rektora UG został przekazany symboliczny czek – obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 825 000 złotych.

List gratulacyjny w imieniu Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz przeczytał Pan Wojciech Helmin. Pani minister podkreśliła, że „Absolwenci Uniwersytetu to profesjonaliści, którzy w przyszłości nadadzą kształt rzeczywistości gospodarczej Polski i budować będę odpowiedzialny i świadomy rynek”. Wykład inauguracyjny pt.: „Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce i przesądach”, nagrodzony gromkimi brawami na stojąco, wygłosił prof. Janusz Limon, Prezes gdańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. W czasie inauguracji tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. Uroczyste ślubowanie studentów poprowadził prof. Arnold Kłonczyński Prorektor ds. studenckich, a ślubowanie doktorantów – prof. Anna Machnikowska Prorektor ds. kształcenia. Po raz piaty odbyło się wręczenie nagród Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. Wyniki konkursu ogłosił prof. Piotr Stepnowski Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, a nagrody wręczył prof. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. W kategorii książka naukowa I nagrodę otrzymał prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji za książkę „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”, II nagrodę dr Magdalena Szmytkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii za książkę „Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich”, III nagrodę prof. Bożena Matuszczyk z Wydziału Filologicznego za książkę „Archaizmy leksykalne w <> S. B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej”. W kategorii książka dydaktyczna I nagrodę otrzymała dr Joanna Mampe i dr Ladzia Ovchinnkova z Wydziału Filologicznego za książkę pt. „Расскажи мне обо всем. Пособие по русскому языку в дружеской переписке”. W kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej I nagrodę zdobyła dr Roksana Blech z Wydziału Filologicznego za książkę „O <> Bolesława Prusa. Studium monograficzne” II nagrodę ex aequo dr Alicja Zawadzka z Wydziału Nauk Społecznych za książkę „Ład nasz przestrzenny” oraz dr Piotr Kurpiewski z Wydziału Filologicznego za książkę „Historia na ekranie Polski Ludowej”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u