Wsparcie dla samorządów

Autor: Świętokrzyski UW 2018-10-04 08:50:33
Promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek świętokrzyskim samorządowcom. Rządowa dotacja to ponad 7 milionów złotych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło dla 16 samorządów naszego województwa 6 740 000 zł na odbudowę dróg oraz 355 000 zł na zabezpieczenie wąwozu lessowego. Środki te zostaną wykorzystane na wykonanie 29 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych oraz 1 zadanie dotyczące wąwozu lessowego. Odbudowanych zostanie około 15 km dróg.

W 2018 r. - łącznie z dziś wręczonymi promesami - województwo świętokrzyskie otrzymało rządowe wsparcie w wysokości 93 906 478 zł, z czego na powiaty przypadło 29 499 142 zł, a na gminy 64 407 336 zł. Pieniądze przeznaczono na dofinansowanie 350 zadań, których wartość kosztorysowa wynosi około 115 mln zł (z czego powiaty to 38 mln zł, a gminy - 77 mln zł). Siedem samorządów naszego województw otrzymało ponadto w tym roku środki na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych: dofinansowanie wyniosło ogółem 2 584 780 zł.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim wojewoda Agata Wojtyszek podpisała również umowę z samorządem gminy Piekoszów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej w Zajączkowie zostanie dofinansowana w wysokości 568 146 zł (łączna wartość projektu to 1 136 293,99 zł). Zawarte zostały też umowy na zadania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: powiat kazimierski otrzyma wsparcie w wysokości ponad 2 mln 130 tys. zł, a gmina Bogoria – ponad 700 tys. zł. Rządowe dofinansowanie - blisko 5 milionów złotych - otrzyma także powiat kielecki w ramach Programu na rzecz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Pieniądze przeznaczone będą na rozbudowę drogi powiatowej w Hucie Podłysicy i przebudowę drogi powiatowej w Chańczy. Gościem wojewody był senator Krzysztof Słoń.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u