Forum Prawo dla Rozwoju Międzynarodowa konferencja programowa w Krakowie

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-10-06 09:01:15
Pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęło się w Krakowie dwudniowe (5-6 października 2018 r.) międzynarodowe Forum Prawo dla Rozwoju. To wyjątkowe spotkanie prawników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych gości jest George Friedman, słynny amerykański politolog.

Tematem dyskusji są rozwiązania prawne, dobre dla Polski i krajów naszego regionu, które przyczyniają się do przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił się do uczestników Forum w specjalnym liście odczytanym przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego.

- Jakość systemu prawnego ma ogromne znaczenie dla pomyślnego biegu spraw publicznych i w wielkim stopniu rzutuje na kształt procesów rozwojowych. (…) Namysł nad podstawami polskiego bezpieczeństwa, wzrostu gospodarczego i dobrobytu ma szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy świętujemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, zwracając się zarówno ku dziedzictwu historycznemu, jak wyzwaniom przyszłości. (…) Jestem przekonany, że dyskusja o tym, jak razem współtworzyć dobre prawo umacniające wolność gospodarczą, chroniące słabych i skutecznie kontrolujące silnych, przyniesie konkluzje pożyteczne dla nas wszystkich – podkreślił Prezydent Andrzej Duda.

Debata z ministrem sprawiedliwości

Do Krakowa przyjechały delegacje ministerstw sprawiedliwości Bułgarii, Chorwacji, Estonii, i Węgier. Wśród przybyłych był również ambasador Rumunii Ovidiu Dranga. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro otworzył sesję plenarną z udziałem zagranicznych gości, która zainaugurowała Forum.

- Bardzo dziękuję za pomysł, by starać się budować mosty i relacje na poziomie eksperckim, pomiędzy ministerstwami sprawiedliwości krajów naszego regionu, które pracują nad zmianami prawa. Nie ma bowiem perspektywy dobrobytu, pomyślności obywateli, poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości, bez dobrego, rzetelnego prawa – mówił Zbigniew Ziobro.

Minister wymieniał przykłady rozwiązań prawnych, które przynoszą w Polsce spektakularne efekty, a powstały dzięki wykorzystaniu doświadczeń innych krajów: nowe prawo pozwalające zwalczać przestępczość vatowską i odzyskiwać dziesiątki miliardów złotych rocznie, które wcześniej zagarniali oszuści; konfiskatę rozszerzoną pozwalającą odbierać majątki pochodzące z przestępstwa; elektroniczny monitoring skazanych, który jest dziesięć razy tańszy od kar wykonywanych w więzieniach; program pracy więźniów oparty o budowę hal produkcyjnych przy zakładach karnych; system losowego przydziału spraw sędziom –całkowicie przejrzysty i bezstronny.

Biznes potrzebuje uczciwości

W debacie na temat innowacyjnych i „eksportowych” rozwiązań prawnych związanych z przeciwdziałaniem przestępczości, wzięli udział wiceministrowie sprawiedliwości Bułgarii – Evgeni Stoyanow, Chorwacji ¬– Juro Martinović, Estonii– Viljar Peep, Węgier – János Bóka i Polski – Marcin Warchoł.

Evgeni Stoyanow relacjonował doskonałe efekty stosowania w Bułgarii konfiskaty majątków pochodzących z przestępstwa. Juro Martinović mówił o wydziałach do walki z przestępczością zorganizowaną, które działają w na Chorwacji w ramach prokuratury, policji, służby skarbowej i sądów. Viljar Peep podkreślił, że w Estonii wszyscy obywatele posiadają „tożsamość cyfrową” (podpis elektroniczny), co m.in. zwiększa bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Z kolei János Bóka zapowiadał wprowadzenie na Węgrzech reformy Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego.

- Mówimy dziś o prawie dla rozwoju. Ten rozwój nie jest możliwy przy niekorzystnym klimacie dla biznesu. A niekorzystny klimat dla przedsiębiorczości to sytuacja, gdy przestępcy czują się bezkarni. Biznes potrzebuje uczciwości i sprawiedliwości – zaznaczył wiceminister Marcin Warchoł.

Trzy filary debaty

Kongres ma zwrócić uwagę na tworzenia przepisów prawnych stanowiących fundament walki z przestępczością a także podstawę odpowiedzialnego rozwoju państwa, gospodarki i wspólnoty obywateli. Tak by realizacji przedsięwzięć ekonomicznych i społecznych towarzyszyło poczucie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Stąd trzy filary Forum: „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, „Prawo i gospodarka” oraz „Cywilizacja i wartości”.

Wokół tych głównych zagadnień w Centrum Kongresowym ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17) toczyć się wiele ciekawych debat, paneli dyskusyjnych, a także międzypaństwowych spotkań bilateralnych. To unikalna okazja do wymiany poglądów na temat tego, co kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą zaoferować w sferze bezpieczeństwa, gospodarka i wartości – ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnego zadania, jakim jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Drugiego dnia Forum wykład wygłosi George Friedman, światowej sławy amerykański politolog, założyciel Stratfor – prywatnej agencji wywiadu, nazywanej cieniem CIA. W tej części obrad przewidziane jest również wystąpienie wicepremier Beaty Szydło, a w debacie Grupy Wyszehradzkiej „Europa Środkowa czy środek Unii Europejskiej” weźmie udział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Dwa dni pełne dyskusji

Oba dni konferencji są również wypełnione panelami dyskusyjnymi. „Państwo kontra układ - jak wygrać z mafią”, „Czy internet da się opanować ¬- regulacje w służbie cyberbezpieczeństwa”, „Więzienie bez krat - szansa czy zagrożenie” – to tylko niektóre z intrygujących tematów.

Wśród moderatorów są znani publicyści. Tomasz Pietryga z „Rzeczpospolitej” prowadzi dyskusje „Jak mądrym prawem wesprzeć gospodarkę” i „Nowe technologie – wyzwaniem dla prawa”. Weronika Kostrzewa z Radia Plus zachęca do dialogu „Współczesność kontra prawa człowieka”. Z kolei Rafał Ziemkiewicz z „Do Rzeczy” zajmuje się panelami: „Reprywatyzacja – mission impossible” oraz „Skuteczne prawo karne - czy przestępca boi się paragrafu”. W dyskusji dotyczącej prawa karnego bierze udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Bardzo interesująco są również inne panele, m.in. „Ochrona prawna dla przedsiębiorców” (z udziałem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka), „Rodzina jest najważniejsza” (wśród uczestników będzie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik), „Tożsamość narodowa fundamentem Europy” (jednym z panelistów będzie minister Beata Kempa).

Prawo dla ludzi i gospodarki

Forum jest okazją do zaprezentowania konkretnych, przygotowanych już przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, regulacji prawnych, które przeciwdziałają przyczynom przestępczości. Chronią one uczciwych przedsiębiorców i konsumentów, m.in. dzięki skutecznemu zwalczaniu przestępczości związanej z wyłudzaniem podatku VAT, a także odbieraniu majątku oszustom, którzy wzbogacili się na przestępstwie. Istotne również jest wprowadzenie przepisów ułatwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W trakcie dyskusji prezentowane są także przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości RP rozwiązania zapobiegające nadużyciom w inwestycjach drogowych oraz przyśpieszające postępowania sądowe. Te sprawy są ważne dla biznesu i obywateli. Tematem kongresu jest również to, jak rządzący powinni troszczyć się o jakość prawa, gwarantującą powodzenie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych czy społecznych. Chodzi też o rozwój inicjatyw, dzięki którym żaden z regionów i żaden z obywateli nie będzie dyskryminowany.

Motor rozwoju regionu

Konferencja w Krakowie służy również wzmacnianiu wielkiego projektu politycznego i gospodarczego, istotnego dla całego naszego regionu, jakim jest „Trójmorze”.

Ideą spotkania jest przeświadczenie, że jasne i sprawiedliwe przepisy prawa przeciwdziałają przestępczości, budują zaufanie do państwa i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju oraz całych regionów Europy. Konferencja służy wspieraniu inicjatyw w tej dziedzinie i budowaniu forum eksperckiego.

Forum Prawo dla Rozwoju ma szansę stać się cyklicznym spotkaniem polskich i zagranicznych ekspertów, motorem rozwoju całego regionu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u