Wicepremier Jarosław Gowin na inauguracji Politechniki

Autor: Łódzki UW 2018-10-08 08:34:00
Jestem przekonany, że idea Łodzi Akademickiej, którą tutejsze uczelnie realizują od lat i którą bardzo pięknie wpisały się w Konstytucję dla Nauki, ma szansę zmienić charakter Łodzi– powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Łódzkiej. W uroczystości wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Z zaproszenia rektora Stanisława Wiaka skorzystali między innymi: wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, senator Ryszard Bonisławski, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Bożena Ziemniewicz oraz rektorzy łódzki uczelni. Przybyli również doktorzy honoris causa Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych.

Rektor Politechniki Łódzkiej Sławomir Wiak podsumował poprzedni rok akademicki i opowiedział o wyzwaniach, które stoją przed uczelnią na przełomie 2018 i 2019 roku. Rektor nadał godność Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej profesorowi Janowi Krysińskiemu, wieloletniemu rektorowi Politechniki Łódzkiej. Po uroczystej immatrykulacji studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, wykład inauguracyjny wygłosił wicepremier Jarosław Gowin.

Rok akademicki 2018/2019 to pierwszy rok funkcjonowania Konstytucji dla Nauki, która ma poprawić funkcjonowanie uczelni i nakierować je na działalność naukową. - Ustawa poszerza autonomię i stawia nowe wymagania w podnoszeniu poziomu kształcenia i badań naukowych. W przyszłym roku budżet przewiduje 1,35 mld więcej na naukę i szkolnictwo wyższe - powiedział minister Gowin.

- Mam nadzieję, że studia pod rządami Konstytucji dla Nauki będą dużo trudniejsze i dużo bardziej wymagające niż w poprzednich latach, kiedy szliśmy w kierunku umasowienia procesu kształcenia. To jest najlepsza wiadomość dla tych młodych osób, które rozpoczynają dzisiaj studia. Będzie trudniej - o to chodzi. Tylko dzięki temu, że będzie trudniej będzie można wspinać się wyżej w dążeniu do wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych – zaznaczył Jarosław Gowin.

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk podkreślił: - Dzisiejsza uroczystość jest ważnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej, a dla studentów pierwszego roku momentem szczególnym. Zaczynają bowiem nowy etap swojego życia. Mam nadzieję, że wybrane kierunki studiów przyniosą im radość i satysfakcję, a w przyszłości spełnienie zawodowe.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u