Budowa drogi S11 coraz bliżej

Autor: Śląski UW 2018-10-12 07:49:09
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano dzisiaj umowę na opracowanie studium dla trasy S11, dzięki której już niebawem możliwe będzie rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej z węzła w Piekarach Śląskich do granicy z województwem opolskim.

Umowę, rozpoczynającą ważny etap prac nad trasą S11, podpisali dyrektor katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Michał Mendrok oraz wykonawca projektu – prezes zarządu COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o. Biuro Projektowo-Konsultingowe Stanisław Miłkowski. Dokument przewiduje opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w województwie śląskim.

– Jednym z bardzo ważnych zadań dla naszego państwa jest zbudowanie drogi ekspresowej S11 (…) Dzisiaj jesteśmy na dzień przed rozpoczęciem procesu, który ma skutecznie doprowadzić do wybudowania tej bardzo ważnej arterii – mówił podczas uroczystości podpisania umowy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – To jest inwestycja w naszą gospodarkę, w gospodarkę w województwie śląskim, w gospodarkę Polski. Ma służyć obywatelom i mieszkańcom, ma poprawiać ich jakość życia – zaznaczył wojewoda. O tym, gdzie będzie przebiegać trasa nowej drogi ekspresowej mówił Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Odcinek ok. 60 km rozpoczynał się będzie – jeśli chodzi o Śląsk – na węźle Piekary Śląskie, będzie obwodnicą Tarnowskich Gór, dalej w kierunku na Lubliniec i na północ do województwa opolskiego – wymieniał Jacek Gryga, który wyjaśnił też, jak będą wyglądać kolejne etapy inwestycji. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien w ciągu 14 miesięcy wykonać dokumentację, która umożliwi uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, mającej wyznaczyć korytarz, którym będzie przebiegała trasa S11. Następnie musi zostać przygotowana koncepcja programowa uściślająca parametry techniczne przyszłej trasy, a w kolejnym etapie GDDKiA ogłosi przetarg w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”, dzięki któremu wyłoniony zostanie wykonawca mający wybudować drogę.

Szczególne znaczenie tej inwestycji podkreślał również obecny podczas podpisania umowy poseł Jerzy Polaczek. – Dzisiejszy dzień, ta symboliczna uroczystość (…) jest kamieniem milowym przygotowań do przyszłej realizacji ostatniej ważnej drogi ekspresowej na terenie województwa śląskiego. To jest ostatni korytarz przyszłej „ekspresówki” w kierunku na Poznań, który dopełni istniejącą, najważniejszą sieć dróg krajowych na poziomie autostrad i na poziomie dróg ekspresowych – mówił poseł na Sejm RP.

Zgodnie z podpisaną umową w ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji środowiskowej sporządzonych zostanie kilka wariantów trasy, z których każdy zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. W oparciu o przeprowadzoną analizę ma zostać wybrany jeden wariant, zgodnie z którym będzie wybudowana droga. Szacunkowy koszt inwestycji w granicach województwa to ok. 3 mld zł, a zadanie będzie obejmowało dwa odcinki drogi ekspresowej S11: obwodnicę Tarnowskich Gór oraz odcinek od obwodnicy do granicy województw śląskiego i opolskiego. Realizacja obu odcinków w formule „Projektuj i Buduj” przewidywana jest na lata 2023-2026.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u