Zawsze trafiam w 10!

Autor: Andrzej Ficek 2018-10-16 23:52:07
Wywiad z Edytą Witka-Jeżewską, kandydatką PiS do Sejmiku Wojewódzkiego w Okręgu nr 2, pozycja 6, lista nr 10. - rozmawiał Andrzej Ficek

AF- Pani Edyto, czy może Pani powiedzieć parę słów o sobie, aby przedstawić się swoim wyborcom?

E.WJ-Mam 49 lat, męża, dwie córki. Mimo wykształcenia przyrodniczego jestem osobą pełną empatii i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka.

Jestem absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej ze stopniem naukowym doktora i technicznym inżyniera. Skończyłam też studia podyplomowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami i własnością intelektualną w uczelniach wyższych oraz kursy z zakresu prowadzenia projektów naukowych i unijnych.

Pracuję w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Udzielam się społecznie w organizacjach pozarządowych, m. in. CARITAS, wieloletnia praca w Radzie Rodziców SP 2 i Gimnazjum nr 1 w Redzie, a obecnie w Trójce Klasowej VI LO w Gdyni.

AF-czym chciała by się Pani zająć jeżeli wyborcy powierzą Pani mandat Radnej Województwa Pomorskiego?

E.WJ-Priorytetem w mojej działalności będzie rozwój inicjatyw lokalnych, budowa społeczeństwa obywatelskiego, zmiana systemu edukacji oraz wsparcie dla nauki i innowacji bo;

Pomorze jest moją „małą ojczyzną”, bolączki trapiące mieszkańców dotykają mnie w równym stopniu, co sąsiadów. Dlatego poprę każdą inicjatywę i inwestycję mającą pozytywny wpływ na życie w regionie, np. budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, czy utworzenie turystycznej przeprawy promowej Trójmiasto-Hel zasilanej energią OZE.

Obywatele powinni mieć zapewniony wpływ na wydawanie środków publicznych. Razi mnie niedoskonałość prawa uchwalanego w większości dla lobbystów. Prawo powinno zapewniać każdemu indywidualny rozwój, ale też wspierać społeczności lokalne oraz chronić rodzinę.

Zmiany w edukacji ostatnich lat skutkowały zamętem i sporami na linii rodzice, dyrekcje szkół, samorządy. Zły model kształcenia zawodowego na szczeblu ponadgimnazjalnym, ograniczanie zajęć praktycznych, warsztatowych i laboratoryjnych w szkołach, czy uczelniach wyższych skutkuje brakiem umiejętności manualnych i zawodowych. Będę wspierała inicjatywy tworzenia warsztatów na potrzeby przemysłu i programy dotacyjne na ten cel.

Bez dobrze rozwiniętej nowoczesnej edukacji, pozwalającej tworzyć relacje mistrz - uczeń nie będzie innowacji w nauce, ani w przemyśle. Ale niezbędne są też pieniądze. Od kilku lat na naukę wydawane jest 2 razy mniej, niż zakładano w planach reformy do 2020 roku. Koniecznie trzeba zwiększyć współpracę samorządów z naukowcami, w celu wdrażania innowacji, by z rozwoju nauki korzyści osiągała polska gospodarka i pomorskie przedsiębiorstwa.

AF-Ma Pani ciekawe hasło wyborcze: "Trafiam w 10 Działam na 6". Co ono oznacza?

E.WJ-Oprócz oczywistego skojarzenia, że jestem na miejscu 6 na Liście KW Prawo i Sprawiedliwość zajmującej 10 pozycję, to dodatkowo zawsze trafiam w sedno w moich wypowiedziach i analizach, a przy realizacji planów zawsze staram się być skuteczna i osiągam wyznaczony cel.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u