Zasłużeni pedagodzy wyróżnieni w Ministerstwie Sprawiedliwośc

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-10-28 10:58:48
Blisko 50 nauczycieli, wychowawców, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało 26 października 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odznaczenia za ofiarną pracę.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik wręczył pedagogom Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę. Gratulacje składał im również Mikołaj Pawlak - dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Służba dla społeczeństwa

Wiceminister Michał Wójcik podkreślił, że praca z młodzieżą w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich to trudna i ważna służba dla społeczeństwa.

- Poświęcacie Państwo swój czas dla pracy nad młodymi ludźmi, żeby nie wchodzili w kolizję z prawem. Za to należą się ogromne podziękowania. Spełniacie bardzo ważną rolę na drodze wychowania młodych ludzi, czasem trudnej młodzieży. Bardzo cenię tę służbę, ceni ją polskie państwo. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, satysfakcji ze służby dla społeczeństwa – mówił.

- Wychowujecie młode pokolenie. Dzisiaj zostają wyróżnieni najlepsi z najlepszych. Życzę wytrwałości i sukcesów w tym trudnym zawodzie – dodał goszczący na uroczystości Henryk Ślusarski, przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Grzegorz Bulenda, dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu.

- To dzień, w którym możemy mieć przekonanie i świadomość, że nasza praca na rzecz młodych ludzi, którzy pobłądzili w swoim życiu, ma sens. To również bodziec do dalszego rozwoju, żeby nasza praca była jeszcze bardzie efektywna – zaznaczył.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 27 pedagogów z 17 zakładów dla nieletnich:

Anatol Chomiczuk, wychowawca, Zakład Poprawczy w Barczewie Waldemar Dusza, wychowawca , Zakład Poprawczy w Barczewie Piotr Jachimowski, wychowawca, Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach Andrzej Jucewicz, kierownik warsztatów szkolnych, Schronisko dla Nieletnich w Dominowie Wojciech Jodko, wychowawca, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie -Falenicy Piotr Jędrocha, nauczyciel zawodu, Schronisko dla Nieletnich w Gackach Jarosław Komisarek, dyrektor szkół Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie Robert Popek, wychowawca/ nauczyciel, Zakład Poprawczy w Koszalinie Ewa Olszewska, nauczyciel, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach Jolanta Sobocińska, pedagog, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach Krystyna Czyżewska, nauczyciel, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach Dariusz Kuszewski, wychowawca, Zakład Poprawczy w Nowem Joanna Stępniak, pedagog, Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Okęciu Tomasz Prykiel, nauczyciel zawodu, Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Okęciu Edyta Włoch, nauczyciel, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie-Łące Marek Szklorz, kierownik warsztatów szkolnych, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie-Łące Paweł Demel, wychowawca, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Albert Sosnowski, wychowawca, Zakład Poprawczy w Studzieńcu Paweł Pecyna, nauczyciel zawodu, Zakład Poprawczy w Studzieńcu Wojciech Wypych, dyrektor szkół, Zakład Poprawczy w Szubinie Tomasz Staroń, wychowawca, Zakład Poprawczy w Szubinie Tomasz Kobierski, wychowawca, Zakład Poprawczy w Tarnowie Małgorzata Leśniak, dyrektor szkół, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu Elżbieta Sołtys, pedagog – terapeuta uzależnień, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu Grzegorz Bulenda, dyrektor, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Jacek Łupaczewski, dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach Paweł Niewodowski, zastępujący dyrektora, Zakład Poprawczy w Białymstoku

Medale za Długoletnią Służbę

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 17 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej oraz jedna osoba otrzymała Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem:

Dorota Elżbieta Drwięga z Zakładu Poprawczego w Białymstoku Grażyna Waluk z Zakładu Poprawczego w Białymstoku Barbara Dominiak z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju Teresa Dominiak z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju Renata Kieruzal z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju Henryk Florczak z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju Leszek Pilarowski z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju Marek Bocian z Zakładu Poprawczego w Szubinie Roman Paweł Kociałkowski z Zakładu Poprawczego w Szubinie Wojciech Antoni Kaszuba z Zakładu Poprawczego w Szubinie Dorota Bernadeta Urbanowska-Nitkiewicz z Zakładu Poprawczego w Szubinie Elżbieta Zbieranek z Zakładu Poprawczego w Szubinie Kazimierz Burban z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy Marzena Figas-Chęciek z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy Danuta Lesiak z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich Świdnicy Stanisław Bożek z Zakładu Poprawczego w Tarnowie

Srebrnym Medalem został odznaczony Eugeniusz Jurczyk z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany czterem pedagogom:

Joannie Cybulskiej z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu Waldemarowi Januszewskiemu z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące Księdzu katechecie Janowi Lisieckiemu z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu Pawłowi Radziszewiczowi ze Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie

Uroczystość wręczenia odznaczeń miała związek z niedawnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej – święta pedagogów oraz pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u