Zakończenie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2018-10-29 08:33:56
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miało miejsce uroczyste podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”.

W programie znalazły się występy artystyczne i wystąpienia członków komitetu honorowego. Podczas uroczystości podsumowano samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu wspaniałych”, XV wojewódzki konkurs plastyczny i grafiki komputerowej „Rodzina i Dom Fundamentem Ojczyzny” i XV wojewódzki konkurs literacki „Dom rodzinny ostoją ojczyzny” oraz wręczono nagrody laureatom i statuetki.

Głównymi organizatorami Dni są: Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”.

Tegoroczne XX Dni przebiegały pod hasłem: „Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Hasło nawiązywało do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na podsumowaniu obecni byli m.in.: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw Rodziny Edyta Markowicz.

Każdą z edycji Dni otwiera uroczysta inauguracja na szczeblu wojewódzkim, w której uczestniczą przedstawiciele wszystkich samorządów, wielu organizacji pozarządowych, parafii, szkół, poradni, domów kultury i in. Organizowane są też inicjatywy wojewódzkie, jak konferencje, debaty, konkursy, w tym od 15 lat wojewódzki konkurs literacki (głównym organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”) oraz wojewódzki plastyczny i grafiki komputerowej (głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum prorodzinne”) – oba adresowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Co roku konkursy mają inny temat – mieszczący się w haśle Dni Rodziny.

W tym roku po raz pierwszy jednym z fundatorów nagród w obu konkursach wojewódzkich był także Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

W ramach Dni niemal w każdym zakątku województwa podejmowane są rozmaite inicjatywy, jak sesje rad, konferencje, seminaria, odczyty, festyny, pikniki, konkursy, montaże słowno-muzyczne, projekcie filmowe i spektakle teatralne, zajęcia lekcyjne, olimpiady sportowe, wystawy, warsztaty, akcje charytatywne, rajdy, wycieczki i in., odprawiane są okolicznościowe Msze św. w intencji rodzin, wręczane medale za wieloletnie pożycie małżeńskie. Wydawane są też okolicznościowe pisma i książki. W Dni angażują się niemal wszystkie samorządy, wiele szkół, stowarzyszeń, parafii, poradni, domów pomocy, domów kultury, domów dziecka, a także uczelnie i media.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są jedyną tego typu wojewódzką inicjatywą w skali kraju. Pokłosie Dni stanowi kanwę dla działań prorodzinnych podejmowanych przez samorząd województwa i samorządy lokalne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u