Konferencja „Policja w służbie dla Ojczyzny” w Sejmie

Autor: sejm.pl 2018-10-31 08:35:28
Tematem przewodnim spotkania była ochrona dziedzictwa narodowego. Na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji o przeciwdziałaniu przestępczości przeciwko zabytkom i dziedzictwa narodowego przez organy ścigania, służby konserwatorskie i instytucje kultury dyskutowali przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, parlamentarzyści, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Obchodzone w tym roku stulecie niepodległości uzmysławia nam w sposób szczególny, jak wielkiego wysiłku potrzeba, aby zachować i umocnić to wielkie narodowe dobro. Naszym zobowiązaniem jest sprawne i bezpieczne państwo i nie sposób przecenić roli Policji w tym dziele”- napisał w liście do uczestników konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W korespondencji Marszałek Sejmu podkreślił, że powstanie Policji ścisłe łączy się z odzyskiwaniem suwerennego bytu przez Polskę. „24 lipca 1919 r. Sejm Ustawodawczy powołał do życia Policję Państwową, która jako jednolity organ stojący na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywała bardzo ważna rolę państwowotwórczą, integrując administrację i społeczeństwo odrodzonego z trzech zaborów kraju. Dzisiaj polscy policjanci, następcy i spadkobiercy wartości swoich poprzedników, wciąż dają przykład jak służyć Ojczyźnie" - ocenił Marek Kuchciński. - Wspaniała tradycja Policji współtworzy jej współczesny etos. Aby Policja mogła dobrze służyć wolnej Polsce to fundamentem jej funkcjonariuszy oprócz profesjonalizmu musi być też patriotyzm - uzupełnił wiceminister SWiA Jarosław Zieliński.

- Wspólne zaangażowanie w tematykę dziedzictwa narodowego ma ogromne znaczenie dla tożsamości narodowej. To właśnie dziedzictwo narodowe określa naszą odrębność, staje się zapisem historii i dziejów naszej Ojczyzny oraz elementem, który wszystkich nas łączy - powiedziała poseł Iwona Michałek, która na konferencji reprezentowała Parlamentarny Zespól ds. Policji. Jak dodała, na straży bezpieczeństwa kulturowego stoi Policja. - To do jej zadań należy żmudny proces wykrywaczy przy odszukiwaniu skradzionych dzieł sztuki i odnajdywaniu strat wojennych, tak by dziedzictwo narodowe było bezpieczne, dobrze chronione i zachowane dla przyszłych pokoleń - podkreśliła poseł Michałek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u