Niepodległość harcerstwem naznaczona - wystawa w bibliotece im. Łopacińskiego

Autor: Lubelski UW 2018-11-05 09:24:46
Do połowy listopada bieżącego roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie można oglądać wystawę poświęconą formacji utworzonej 100 lat temu mającej ogromny wpływ na dzieje Polski po odzyskaniu niepodległości. Ekspozycję „Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego” wicewojewodzie lubelskiemu Robertowi Gmitruczukowi zaprezentował dyrektor biblioteki Tadeusz Sławecki.

Wicewojewoda podziękował dyrektorowi lubelskiej biblioteki za inicjatywę, która wpisuje się w uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Duża liczba pamiątek zgromadzonych na wystawie obrazuje z czym musieli się mierzyć, często bardzo młodzi harcerze walczący w obronie swojej ojczyzny.

Pierwszy zastęp harcerski w Polsce powstał w 1919 roku. Związek Harcerstwa Polskiego natomiast rozpoczął swoją działalność w roku 1918, roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Harcerze od zawsze stanowili grupy cechujące się honorem i przestrzeganiem ustalonych regulaminów.

Druhowie i druhny odznaczyli się swoim bohaterstwem zwłaszcza podczas trwania drugiej wojny światowej (1939-1945), podczas której działali w konspiracyjnych Szarych Szeregach, powołanych do życia kilka dni po rozpoczęciu II wojny światowej 27 września 1939 r. w Warszawie, przez grupę Naczelnej Rady Harcerskiej. Harcerze ściśle współpracowali z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną AK. Najmłodsi harcerze liczyli niespełna 12 lat. Działali w grupie „Zawisza”. Druhowie pomagali w organizowaniu akcji propagandowych oraz sabotażu. Najstarsi członkowie Szarych Szeregów czynie uczestniczyli w tzw „wielkiej dywersji”.

Członków Szarych Szeregów obowiązywało przedwojenne prawo i przyrzeczenie harcerskie, uzupełniane dodatkowo rotą konspiracyjną: „Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia”.

16-17 września 1989 r. podczas obchodów pięćdziesięciolecia Szarych Szeregów w Warszawie, organizację uhonorowano Krzyżem Virtuti Militari przyznanym przez prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabata za „wybitne czyny męstwa i odwagi okazane w czasie działań bojowych Armii Krajowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie walk 1939–1945 r.”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u