Dzień Azji i Pacyfiku w Sejmie

Autor: sejm.pl 2018-11-15 08:25:58
Sejm stara się odgrywać aktywną rolę w rozwijaniu współpracy z państwami regionu Azji i Pacyfiku - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który wspólnie z dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomirem Dębskim otworzył 13 listopada w Sejmie 3. konferencję z cyklu „Dzień Azji i Pacyfiku”, która w tym roku poświęcona była sprawom bezpieczeństwa i porządku międzynarodowego.

Ryszard Terlecki wskazał na wzrost zainteresowania tą tematyką wśród polskich parlamentarzystów oraz intensywny rozwój kontaktów Prezydiów Sejmu i Senatu, grup bilateralnych i komisji między Polską i krajami azjatyckimi. Podkreślił, że Polska zarówno na parlamentarnym, jak i rządowym poziomie wspiera wszelkie działania, które mogą służyć wzajemnej wymianie kontaktów i korzyści między państwami.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wskazał, że Azja i Pacyfik to obszar nowych możliwości, ale także wyzwań dla polskiej dyplomacji. Za jedno z tych wyzwań uznał intensyfikację uczestnictwa Polski w procesie wyłaniania się Azji i Pacyfiku jako nowego centrum świata. Minister Czaputowicz podkreślił zarazem, że polska polityka wobec regionu i stale rosnąca obecność w regionie Azji i Pacyfiku, mają służyć realizacji jednego z celów strategii polskiej polityki zagranicznej, jakim jest rozwój gospodarczy państwa poprzez pozyskiwanie nowych rynków zbytu i inwestycji.

O znaczeniu współpracy Polski z krajami Azji i Pacyfiku mówił także sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Ocenił, że współpraca opiera się na dwóch komplementarnych filarach: gospodarce i bezpieczeństwie. - Ważne jest to, że we wzajemnych kontaktach przechodzimy do dyskusji znacznie szerszej, od kwestii gospodarczych także do politycznych - dodał minister.

Główną częścią konferencji Dnia Azji i Pacyfiku były dyskusje panelowe zatytułowane „Nowe centrum świata czy źródło niestabilności?” oraz „Interesy, szanse i wyzwania dla Polski w regionie Azji i Pacyfiku”. Wzięli w nich udział przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych, przedstawiciele komisji spraw zagranicznych Sejmu i Senatu, grup parlamentarnych, dyplomacji, a także goście z Canberry, Singapuru, Bangkoku, Brukseli.

Współorganizatorami Dnia Azji i Pacyfiku są Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u