Medale na stulecie w Kielcach

Autor: Świętokrzyski UW 2018-11-20 09:43:15
Pięćdziesiąt osób zostało uhonorowanych okolicznościowymi „Medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości” nadanymi przez premiera Mateusza Morawieckiego. Odznaki wręczyli w urzędzie wojewódzkim wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Wyróżnione zostały osoby szczególnie zasłużone dla regionu świętokrzyskiego. - To odznaczenia, które premier przygotował na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Medal dedykowany jest osobom, które w jakiś szczególny sposób wyróżniły się w kultywowaniu historii czy tradycji naszego narodu, ale też ludziom, którzy bezpośrednio walczyli o naszą niepodległość. Ten piękny medal trafi do 50 osób z naszego województwa – mówiła wojewoda.

Agata Wojtyszek i Andrzej Bętkowski wręczyli także pamiątkowe „Medale na Stulecie Niepodległości” Wojewody Świętokrzyskiego. Trafiły one do Andrzeja Jankowskiego, Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Chorągwi Kieleckiej ZHP, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Medal wojewody został też przyznany NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego.

W spotkaniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści, a uroczystość uświetnił występ Zespołu Wokalnego Chóru „Portamento” z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.

Medale Prezesa Rady Ministrów przyznano: prof. zw. dr. hab. Adamowi Massalskiemu, dr hab. Urszuli Oettingen, ks. prof. zw. dr. hab. Henrykowi Witczykowi, dr Katarzynie Bernat, Andrzejowi Wiatkowskiemu, Pawłowi Perchelowi, Danielowi Wosiowi, Zbigniewowi Kowalskiemu, Konradowi Łęckiemu, Sławomirowi Szmalowi, Henrykowi Czechowi, Mariuszowi Zyngierowi, Cezaremu Tomczykowi, Rafałowi Żelichowskiemu, Janowi Banaśkiewiczowi, Dorocie Kosierkiewicz, Agnieszce Samsonowskiej, ks. Czesławowi Wali, Stanisławowi Markowiczowi, Małgorzacie Ślaskiej, Andrzejowi Jankowskiemu, dr Ewie Kołomańskiej, ks. prof. zw. dr. hab. Janowi Śledzianowskiemu, Eugeniuszowi Tyszerowi, Tadeuszowi Barańskiemu, Henrykowi Fąfarze, Zdzisławowi Ślusarczykowi, Józefie Stefanowskiej-Rybus, Zdzisławowi Dydo, Annie Skibińskiej, Miłoszowi Trukawce, Dariuszowi Lenardowi, Rafałowi Obarzankowi, Piotrowi Sławińskiemu, Andrzejowi Kosmie, Andrzejowi Żychowskiemu, Romanowi Falarowskiemu, Januszowi Sermanowiczowi, Janowi Krawczykowi, Józefowi Małobęckiemu, Stanisławie Gawlik, Katarzynie Ciepieli, Annie Łakomiec, Krystianowi Wojtkowiakowi, Szczepanowi Mrozowi, Mirosławie Sarnie, Henrykowi Dłużewskiemu, Markowi Jończykowi, Stanisławowi Kołaczowi oraz Bożenie Mrózek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u