XVII Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Autor: Lubuski UW 2018-11-27 08:48:24
W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego. Wojewoda Lubuski wręczył statuetki laureatom i wyróżnienia nominowanym w Konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej woj. lubuskiego.

Do Konkursu mogły przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przesłały pracę w formie opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu lub audycji (słuchowiska) na temat swoich działań w obszarze wsparcia społecznego. Mottem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu była radość.

– Z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego co robicie Państwo dla drugiego człowieka. To jest wielka empatia i gotowość oddania cząstki siebie drugiemu człowiekowi. Nasz wielki rodak Jan Paweł II, powiedział, że Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I Wy, drodzy Państwo, dzielicie się tą cząstką siebie, niezależnie od tego jak jesteście za to wynagradzani. Wyrażam wielki szacunek i gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj w sposób szczególny zostaną dostrzeżeni za swoją wyjątkową pracę, za to co robią dla ludzi, którzy na taką pomoc oczekują – podkreślił w czasie przemówienia wojewoda Władysław Dajczak.

Obecna podczas gali Pani Justyna Pawlak, dyrektor w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odczytała list od minister Elżbiety Rafalskiej. Minister podkreśliła w nim, że pracownik socjalny to nie jest zwykły zawód. To powołanie, wymagające oprócz fachowej wiedzy i przygotowania merytorycznego, specyficznej, ogromnej empatii i wyczucia. Pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań. Dodała również, że każda forma pomocy socjalnej wymaga wysiłku, wiedzy, przygotowania, a także odpowiedzialnego doświadczenia.

Wojewoda Lubuski wręczył statuetki laureatom i wyróżnienia nominowanym w Konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej woj. lubuskiego. Kapituła wyłoniła 7 nominowanych, którzy aktywnie i z oddaniem działają na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. Są to zarówno wolontariusze, jak i pracownicy pomocy społecznej.

Laureaci Społecznika Roku 2018

W kategorii indywidualnej

Magdalena Napierała – z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – za wsparcie osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych. Audycja radiowa pt. „Magda Człowiekowi!” Alicja Majewska – Cyranik - terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu – za dawanie radości i ubarwianie codzienności mieszkanek domu pomocy społecznej. Film pt. „Kochać to dawać”.

W kategorii zespołowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach – za pomoc uczestnikom w pokonywaniu barier. Wiersz pt. „Bieg szlakiem żarskich uliczek”. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – za wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez sztukę, u mieszkanek DPS. Film pt. „Portret Kobiety” i Wiersze pt. „Taka moja miłość”.

Tegoroczną edycję Konkursu, honorowym patronatem objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u