Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: mat prasowe MSWiA 2018-11-29 08:25:37
Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Edmundem Kaczmarkiem, starostą powiatu jędrzejowskiego reprezentującym Związek Powiatów Polskich, współprzewodniczył listopadowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała ponad 30 projektów aktów prawnych. Wśród nich był m. in. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Uzgodniono również projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Ministerstwa Zdrowia oraz projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 19 grudnia br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u