Spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji 24 sesji

Autor: mat prasowe MSWiA/KW PSP w Katowicach 2018-11-30 08:54:24
W sobotę, 24 listopada 2018 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), organizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie przebiegu wydarzenia oraz władz samorządowych. Państwową Straż Pożarną reprezentowali komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcą st. bryg. Arkadiuszem Biskupem oraz śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z organizacją, logistyką oraz zabezpieczeniem konferencji COP24. Uczestnicy spotkania przeprowadzili także wizytację terenu Konferencji.

Wcześniej odbyło się spotkanie szefów służb Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa z przedstawicielami ONZ odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas COP24, w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Policją, a ONZ.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u