Luksemburscy dyplomaci z wizytą w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Autor: Śląski UW 2018-11-30 09:27:13
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek spotkał się dzisiaj z ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga Conradem A. Bruchem oraz nowo powołanym konsulem honorowym Luksemburga w Katowicach Mikołajem Plucińskim. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

Conrad A. Bruch ambasadorem Luksemburga w Polsce jest po raz drugi, sprawując najpierw tę funkcję w latach 2010-2013, a obecnie od września 2016 roku. Conrad Bruch ukończył nauki polityczne, stosunki międzynarodowe i slawistykę na Uniwersytecie w Trewirze. Następnie kontynuował studia w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiego Księstwa Luksemburga rozpoczął w 1993 roku, gdzie odpowiadał za politykę bezpieczeństwa, potem - jako korespondent europejski – za sprawy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (PESC). Był ambasadorem Luksemburga m.in. w Grecji, Republice Cypru, Rumunii czy Gruzji. W 2013 roku powrócił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich, gdzie pracował jako dyrektor ds. obronności.

Mikołaj Pluciński na funkcję Honorowego Konsula Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach zaprzysiężony został w 2018 roku. Jest absolwentem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej j.v. University of Strachclyde w Glasgow, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uczestniczył również w programie MBA Franklin University. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach działających w branży towarów konsumpcyjnych oraz świadczących usługi doradcze i audytorskie, a w 2000 roku otworzył w Katowicach biuro globalnej firmy księgowej.

Współpraca inwestycyjna

Według danych NBP Luksemburg zajmuje wysoką pozycję wśród zagranicznych inwestorów w Polsce. Podstawowe dziedziny polsko-luksemburskiej współpracy gospodarczej regulowane są postanowieniami Traktatu Akcesyjnego podpisanego w 2003 roku. Największy koncern luksemburski w Polsce działa w branży stalowej, inwestując w polskie huty i zatrudniając ponad 10 tysięcy pracowników. Istotne inwestycje prowadzi przede wszystkim na terenie województwa śląskiego, w zakładach znajdujących się w Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej.

Natomiast polskie inwestycje w Luksemburgu stanowią głównie papiery wartościowe typu akcje czy obligacje, w zakresie których Luksemburg jest ogromnym centrum obrotu finansowego.

W październiku 2018 roku Polska i Luksemburg podpisały memorandum o współpracy w zakresie działalności kosmicznej ze szczególnym uwzględnieniem badań i wykorzystania zasobów kosmicznych (tzw. górnictwo kosmiczne). Polskę reprezentowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, a Luksemburg – wicepremier, minister gospodarki Étienne Schneider. Pięcioletnie memorandum obejmuje wymianę informacji i ekspertyz w obszarze technologii kosmicznych, a także polityk i zagadnień prawnych. Celem jest przejrzystość aktualnych międzynarodowych ram prawnych dotyczących badań oraz wykorzystywania zasobów kosmicznych, co ma prowadzić do zwiększenia innowacyjności i inwestycji.

***

Luksemburg jest członkiem Beneluxu oraz jednym z założycieli wszystkich trzech Wspólnot, w tym Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ustrój polityczny Wielkiego Księstwa Luksemburga to demokracja parlamentarna w ramach monarchii konstytucyjnej, na czele której stoi JKW Wielki Książę Henryk. Powoływany przez Wielkiego Księcia rząd odpowiedzialny jest przed jednoizbowym parlamentem. Władza ustawodawcza należy do Wielkiego Księcia i Izby Deputowanych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u