Powołania sędziów sądów dyscyplinarnych

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-12-02 10:02:18
Minister Sprawiedliwości wypełniając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, powierzył obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych następującym osobom:

Panu Arturowi Pawłowi Majsakowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Lublinie - obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;

Panu Tomaszowi Uściłce, sędziemu Sądu Okręgowego w Suwałkach - obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;

Panu Bogdanowi Radeckiemu, sędziemu Sądu Rejonowego w Kole - obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Zmiany na tych stanowiskach nastąpiły w związku z powołaniem:

Pana Marka Mariana Siwka, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie - na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;

Pana Dariusza Czajkowskiego, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku - na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;

Pana Wojciecha Aleksandra Sycha, dotychczasowego sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu - na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u