Otwarcie placówki relacyjnej Santander Universidades na Politechnice Gdańskiej

Autor: mat prasowe PG 2018-12-02 10:18:15
W obecności rektora PG prof. Jacka Namieśnika, prorektorów prof. Janusza Cieślińskiego i prof. Marka Dzidy, p.o. kanclerza mgr. inż. Mariusza Milera oraz dyrektora Santander Universidades w Polsce Wojciecha Leśniewskiego odbyło się otwarcie placówki relacyjnej Santander Universidades na Politechnice Gdańskiej.

Uruchomienie pierwszej w północnej Polsce placówki relacyjnej Santander Universidades na uczelni wyższej to efekt bliskiej współpracy Politechniki Gdańskiej z Grupą Santander i przykład zacieśniania relacji pomiędzy nauką a biznesem – powiedział prof. Jacek Namieśnik.

– Wierzymy, że wyższe wykształcenie jest czynnikiem kreującym wzrost, postęp i dobrobyt w przyszłości. Santander Universidades to jedyna, zarówno w skali mikro, jak i makro, tak silna i kompleksowa współpraca świata biznesu ze światem nauki. Bardzo cieszymy się, że na Politechnice Gdańskiej rozpocznie działalność placówka relacyjna Santander Universidades, która, mamy nadzieję, szybko stanie się częścią społeczności akademickiej – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelni w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało 39 069 osób w 18 krajach, w tym 2806 osób w Polsce.

Uczelnie biorące udział w programie mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, wsparcie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim, umiędzynarodowienie edukacji poprzez stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów oraz wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

Dla studentów uczestnictwo w Santander Universidades oznacza stypendia krajowe i zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata, udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce, wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich, jak również możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u