Misjonarz pochodzący z Lublina dostał odznaczenie państwowe

Autor: Lubelski UW 2018-12-03 09:24:35
Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia i za wkład w rozwój idei wolontariatu postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został ks. Grzegorz Chudek. Prezydent uhonorował osobę zasłużoną w służbie państwu i społeczeństwu na wniosek wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, z inicjatywy burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona.

Odznaczenie państwowe ks. Grzegorzowi Chudkowi, misjonarzowi pochodzącemu z Lublina, dzięki któremu miasto Świdnik nawiązało kontakty z samorządami Rzeczycy (Białoruś) i Valjeva (Serbia) wręczył wojewoda Czarnek.

- W Serbii jest kilka parafii, które nie mają księży. Wyjechałem tam. Jestem już 10 lat. Moja działalność jest związana z jednym z cudów św. Jana Pawła II, który na misje, szczególnie do neopogańskiej Europy, zaczął wysyłać na tzw. misje ad gentes – nie tylko jestem ja, ale mam do pomocy całą ekipę. Ta cała ekipa to są rodziny. Mam rodziny z Rzymu, Malagi, Malty, Chorwacji. Fundamentem całych misji jest dosyć duża rzeczywistość w Kościele – neokatechumenat. To są rodziny z tej rzeczywistości i ja także. To misje, które są wysyłane do miejsc, gdzie kiedyś był Kościół, ale z powodu wydarzeń, takich jak: wojny, komunizm w Białorusi, ostatnia wojna w byłej Jugosławii, te miejsca zostały z katolików wyludnione. Ludzie uciekli dobrowolnie albo byli zmuszeni do tego siłą. Rodziny są wysyłane do takich miejsc, gdzie kiedyś coś było, ale teraz nic z tego nie zostało, jest puste miejsce. Chodzi o to, żeby to odnowić i do tego przyjeżdża cała duża wspólnota – opowiada o swojej misji ks. Chudek.

***

Ks. Grzegorz Chudek jest prezesem zarządu Caritas Diecezji Belgradzkiej i Caritas Valjevo. W Belgradzie prowadzi kuchnię dla uchodźców. Odpowiada za pomoc psycho-socjalną dla uchodźców w państwowych ośrodkach, które nie radzą sobie z tak dużą liczbą potrzebujących. W Valjevo organizuje pomoc domową dla ludzi starszych, chorych i samotnych, włączając w to pomoc paliatywną. Angażuje się w niesienie pomocy dla ludzi chorych psychicznie. Jest zaangażowany w posługę duszpasterską polegającą na pomocy najuboższym rodakom. Został powołany do ewangelickiej i ekumenicznej posługi w diecezji belgradzkiej, w której Kościół Katolicki jest mniejszością, a także powołany w 2015 roku przez Ojca Świętego do tworzenia parafii na osiedlu Mirijevo, gdzie znajduje się ok. 100 000 mieszkańców.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u