Dodatkowe 2 miliony dla województwa

Autor: Łódzki UW 2018-12-03 09:31:50
Na wniosek Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau udało się pozyskać dodatkowe 2 460 000 zł dla województwa łódzkiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Dzięki tym środkom finansowym zostanie poprawione bezpieczeństwo mieszkańców Skierniewic, Sieradza i Kutna. Zakupione zostaną lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach oraz w Sieradzu (800 000 zł). Pieniądze zostaną także przeznaczone na kupno dwóch ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, która będzie do dyspozycji w Skierniewicach (milion złotych). Dzięki Prezesowi Rady Ministrów i Wojewodzie Łódzkiemu mieszkańcy powiatu kutnowskiego i sieradzkiego będą mieli możliwość pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowe środki na zakup dwóch mobilnych stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym zostaną przekazane Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi (660 000 zł).

- Wspólne wysiłki wielu osób zostały pomyślenie ukończone. Realizując swój program bezpieczeństwa Rząd postanowił decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczyć dodatkowe środki z rezerwy budżetu państwa – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Mobilne stacje pomiaru zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi przyczynią się do zwiększenia dostępu do informacji o jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego - informacja o wynikach pomiarów będzie na bieżąco prezentowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzięki zakupowi lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych strażacy w Skierniewicach i Sieradzu będą mieli możliwość szybszego i sprawniejszego prowadzenia działań, co podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Natomiast dwa nowoczesne ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem, pozwolą na sprawniejsze udzielanie pomocy medycznej mieszkańcom województwa, zastępując wykorzystywane dotychczas przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego ambulanse cechujące się znacznym poziomem wyeksploatowania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u