„Świadek historii” w Krakowie

Autor: Małopolski UW 2018-12-03 09:40:42
„Świadek Historii” to nagroda przyznawana przez Instytut Pamięci Narodowej osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierają działania IPN-u. W uroczystości wręczenia nagród tegorocznym laureatom uczestniczyli dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. integracji środowisk kombatanckich i osób represjonowanych Marcin Tatara.

Honorowy medal z rąk prezesa IPN-u dr. Jarosława Szarka otrzymało dziś sześć osób: dr Wanda Półtawska, Amelia Dunin, dr Jerzy Bukowski, Antoni Wiatr, Józef Wieczorek i Wojciecha Zapała.

Jedna z odznaczonych, pani dr Wanda Półtawska - przyjaciółka Jana Pawła II, podkreśliła, że najlepszą częścią narodu jest młodzież, której należy poświęcać szczególną uwagę. Dodała też, że bycie świadkiem to nie jest żadna zasługa, bo co innego być świadkiem, a co innego świadczyć sobą za to, co jest.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u