Polsko-białoruskie rozmowy o współpracy

Autor: Podlaski UW 2018-12-04 08:23:40
Współpraca służb sanitarno-epidemiologicznych, granicznych, celnych oraz w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów naturalnych – te oraz inne zagadnienia omówili uczestnicy XX posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej. Piątkowemu spotkaniu w Brześciu ze strony polskiej przewodniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, ze strony białoruskiej zaś Aleksandr Khudolejew, Pierwszy Zastępca Ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.

Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działa w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Uczestnicy posiedzenia rozmawiali m.in. o służb współpracy weterynaryjnych, pożarniczych, ratowniczych, zarządzania kryzysowego, ochrony porządku prawnego oraz w obszarze infrastruktury granicznej.

Posiedzenia Podkomisji odbywają się w ciągu roku przemiennie, na terytorium RP i Białorusi. Podkomisja zdecydowała, że kolejne, XXI posiedzenie odbędzie się w pierwszej połowie 2019 roku na terytorium RP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u