W Kielcach zabrzmiała legionowa melodia

Autor: Świętokrzyski UW 2018-12-07 09:15:43
Zegar z kurantem, wygrywającym fragmenty melodii „Pierwszej Brygady”, uruchomiono na dawnym budynku kieleckiej Straży Ogniowej. W uroczystości wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

W spotkaniu, zorganizowanym dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczestniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Na ścianie gmachu odsłonięto pamiątkową tablicę. Z okazji rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono także kwiaty przed pomnikiem na Placu Wolności.

Melodię, zapisaną w śpiewniku orkiestry Straży Ogniowej pod numerem 10., nazwano „Kieleckim Marszem nr 10”. Współtwórcą utworu był jej kapelmistrz, a później orkiestry I Brygady Legionów, kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski. Melodia ta, którą przynieśli na swych instrumentach strażaccy muzycy z Kielc, była zaczątkiem pieśni „My, Pierwsza Brygada”. Śpiewali ją już legioniści internowani w Szczypiornie, a sławę pieśń ta zdobyła w latach dwudziestych ubiegłego stulecia.

W 2001 r. na ścianie budynku obecnego pogotowia ratunkowego przy ul. Św. Leonarda, gdzie niegdyś miała swą siedzibę kielecka Straż Ogniowa, odsłonięto tablicę poświęconą strażackiemu kapelmistrzowi. Pierwotna tablica, pochodząca z 1939 roku, zaginęła w czasie wojny. Na obecnej wyryto napis: „Andrzejowi Brzuchalowi, który 10 IX 1914 roku wstąpił z orkiestrą do oddziałów strzeleckich J. Piłsudskiego przynosząc ze sobą melodię Marsza Kieleckiego, później pieśni My, Pierwsza Brygada – kielczanie”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u