Dekomunizacji nazw ulic a wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Mazowiecki UW 2018-12-11 08:39:43
Wojewoda Mazowiecki odnosząc się do piątkowego wyroku NSA, dotyczącego zmian nazw ponad 40 ulic w Warszawie podkreślił, że działania dotyczące ich dekomunizacji zostały podjęte na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej i były wykonaniem woli ustawodawcy.

Większość z ponad 200 zmian w zakresie nazw ulic na Mazowszu została wykonana przez samorządy. Wojewoda wydał 103 zarządzenia zastępcze, tam gdzie samorządy same nie podjęły decyzji. Ponad 50 z nich dotyczyło m.st. Warszawy, gdzie tylko 6 nazw ulic zostało zdekomunizowanych przez Radę m.st. Warszawy.

Wojewoda zwrócił uwagę, że nowi patroni wskazani w zarządzeniach są pozytywnymi bohaterami historii i godnie zastępują tych, którzy reprezentowali system komunistyczny.

Wyrok NSA kończy możliwości prawne Urzędu Wojewódzkiego w kwestii dekomunizacji i teraz od nowej Rady m.st. Warszawy będzie zależeć, czy zachowa nazwy nadane zarządzeniami przez Wojewodę m.in.: Grzegorza Przemyka, Komitetu Obrony Robotników, Bohaterów z Kopalni „Wujek”, Lecha Kaczyńskiego, Marka Edelmana, czy też przywrócone zostaną te nazwy, które promują ustrój komunistyczny.

Zgodnie z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki samorządy miały obowiązek zmienić nazwy ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września 2017 r. W przypadku niedopełnienia tej powinności Wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u