Współpraca z Korpusem w Szczecinie

Autor: Zachodniopomorski UW 2018-12-11 08:42:22
Porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a dowództwem Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie podpisali dziś Tomasz Hinc i generał broni Sławomir Wojciechowski.
Dokument dotyczy zasad współpracy pomiędzy wojewodą a dowództwem WKP-W w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze niemilitarnym i militarnym w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz podczas prowadzenia wspólnych przedsięwzięć operacyjno-planistycznych, szkoleń i ćwiczeń.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u